Submitted by Anonymous (not verified) on
Kikkert.jpg

Skærpede sanktioner i forbindelse med afbud og udeblivelse i Danmarksturneringen

I Danmarksturneringen er målet, at når sæsonen er afviklet bør resultaterne i hver pulje afspejle styrkeforholdet mellem klubberne. Ligeledes bør placeringen i puljen, sammenlignet med andre puljer i samme division, til en vis grad afspejle niveauet på tværs, vel vidende, at der kan være forskel på den samlede “styrke”, når to eller flere puljer sammenlignes direkte.

I samtlige rækker og divisioner, bortset fra herre Santander divisionen, skal singlerne spilles i HCP rækkefølge. Dette for at give nogle bedre og mere afbalancerede matcher, hvilket også til en vis grad medfører nogle mere fair holdkampe. 

Hvis et hold i en spillerunde har afbud fra nøglespillere, så bør de stærkest mulige reservespillere indkaldes til dagen, så princippet om fair afvikling, ikke kun for den enkelte holdkamp, men for hele turneringen, kan opretholdes.

 

I sæsonen 2019 har der desværre været flere kedelige eksempler på f.eks.:
 

  • Hold, der ikke har stillet fuldtalligt op - og som først har givet besked om afbud lige før kampstart

  • Hold, der har skrevet spillere på holdkortet, som slet ikke har tænkt sig at komme

  • Hold, der har meldt afbud til en spillerunde, uden at aftale ny spilledag, for at spare tid og udgifter
     

Sådanne eksempler er undergravende for hele Danmarksturneringen og demotiverende for de konkrete hold og spillere, der oplever at kampe og matcher alligevel ikke gennemføres.

 

Ny henstilling og skærpet sanktion i Turneringsbetingelserne 2020

I Turneringsbetingelserne 2020 er der derfor indført en ny henstilling til, at en klub altid forsøger at stille fuldtalligt hold til hver runde i holdturneringen. Såfremt der alligevel er afbud, skal holdkaptajnen meddele dette til modstanderholdets holdkaptajn, så snart dette er en kendsgerning.

Afbud til en holdkamp kan desuden kun ske for klubbens lavest rangerende hold i en given række. Sanktionen for en overtrædelse af dette er skærpet i 2020, således at holdet risikerer udelukkelse og mistet plads ved førstegangsovertrædelse, såfremt der ikke foreligger helt særlige omstændigheder og at dette kan dokumenteres.   

 

I Generelle sanktionsbestemmelser og Etisk kodeks står der bl.a.:

 “Kendetegnene for DGU’s turneringer bør være ærlighed, god sportsånd og dygtighed”. 

 

Etisk Kodeks er nu blevet opdateret, så det tydeligere fremgår, at kodekset også omfatter holdturneringer, samt holdkaptajnens rolle. Det har den betydning, at protester og klager, som ikke nødvendigvis får medhold i forhold til turneringsbetingelserne, kan tages op og behandles som et muligt brud på det etiske kodeks.    

 

Relevante links til Danmarksturneringens Turneringsbetingelser 2020:
 

Punkt 1.8 - Afbud og udeblivelse

Punkt 4.3 - Holdopstilling/udebleven spiller

 

Har du spørgsmål eller behov for uddybning bedes du kontakte eliteansvarlig Claus Mølholm på tlf.  4326 2702