Submitted by Anonymous (not verified) on
DGUBasen.png

Skift til ny DGU Database

Dansk Golf Unions nye database er nu i drift og modtager løbende data. Overgangen til den nye database er gået planmæssigt, og ingen golfklubber har indberettet driftsforstyrrelser. Den første sending DGU kort indberettet til den ny database er sendt i produktion og er på vej til klubberne. 

Foruden opbevaring af medlemsdata er databasen er forberedt til:

  • Udveksling af scorekort
  • Unikt ID til styring af ét handicap
  • Centralt Handicapregister
  • Centralt Baneregister
  • Medlemshistorik
  • Deling af data med relevante systemer

I den kommende tid vil der blive designet løsninger som kan gøre brug af disse funktionaliteter. Disse vil blive testet grundigt inden de bliver tilgængelige. 

Fokus vil være på at lave løsninger som er mindst muligt forstyrrende i klubben, og som kan være en hjælp i den daglige drift. 

Sideløbende vil der blive arbejdet på bygge et rapporteringsværktøj der i højere grad kan udnytte den tilgængelige data, til glæde for såvel den enkelte klub som DGU's rådgivning af klubberne. Et såkaldt Data Warehouse skal indsamle alt relevant data, som kan bruges til at følge udviklingen på nært hold samt benchmarke i forhold til nationale og regionale forhold.