Submitted by Anonymous (not verified) on
pengesedler.jpg

Søg økonomisk støtte til klubbens arbejde hos DIF

DIF og DGI har skabt en pulje på 45 mio. kr. om året de næste fire år til idrætsforeninger. Pengene kommer fra indtægter fra lokale spillehaller. I midten af april vil der komme en mail til formanden og kassereren i alle 9.000 foreninger i Danmark gennem CVR. Her vil der være anvisning på hvorledes klubben kan ansøge om midler.

Der er som udgangspunkt tre niveauer for ansøgninger til puljen.

 1.     0-25.000 kr.
 2.   25-100.000 kr.
 3. 100.000 kr. og derover

Dokumentationskrav for ansøgninger stiger i forhold beløbsstørrelse, men udgangspunktet er, at det skal være let at lave ansøgningen.

Der kan løbende søges fra medio april og til pengene er brugt.

Der kan være tale om støtte til foreningsudvikling, indkøb af idrætsmateriel, udarbejdelse af informationsmateriale, inkludering af nye målgrupper, afholdelse af events, opstart af nye aktiviteter og lignende initiativer.

Det er vigtigt, at der ikke skal ske tilbageløb af midler til fx DIF, DGI, specialforbund eller landsdelsforeninger gennem køb af ydelser. Pengene skal ud at arbejde i de lokale foreninger, og derfor skal information om puljen til foreningerne ikke ledsages af eksplicit markedsføring af konsulentydelser og lignende.
 

Læs om den nye foreningspulje

 

 

Mulige områder eller tiltag der kan søges om midler til:
 

 • Mangler I midler til idrætsmateriel?
  Begyndersæt, Short Game taske, måtter til rangen, trolleys osv. - men ikke faciliteter

 • Vil I lave en særlig indsats for at få flere medlemmer?
  JuniorUgen, Golfens Dag, samarbejde med andre organisationer, aktiv året rundt osv.

 • Har I lyst til at prøve kræfter med nye målgrupper?
  Diabetikere, Juniorer, Ældre Sagen, Para Golf osv.

 • Vil I afprøve nye idrætsinitiativer?
  SuperSix, Fodboldgolf, Short Game, samarbejde med andre idrætter osv.

 • Vil I udvikle jeres forening og tilegne jer nye kompetencer?
  Uddannelse af medarbejdere og ansatte

 

Kontakt
 

Jesper Jürgensen
Kommunikationschef

Mobil: 3065 2950
Mail: jej@dgu.org

 

Jonas Meyer
Udviklings- og Turneringschef

Telefon: 4326 2687
Mail: jmj@dgu.org