Submitted by Anonymous (not verified) on

Stor opbakning og opmærksomhed om Golfens Dag

Der var stor opbakning til Golfens Dag blandt de 153 golfklubber som deltog i åbent hus den 19. april. Dansk Golf Union er i fuld gang med at evaluere på både kampagnen og indhente resultater fra klubberne, og det tegner til at blive et rekordantal i nye medlemmer. Det endelige resultat vender vi tilbage med i KlubNyt. Det samme gælder en større analyse af pressedækningen af dagen.

Opmærksomheden omkring Golfens Dag var dog stor blandt medierne og især de lokale medier. Bedst var det i Sønderjylland og Midtjylland, hvor særligt Jyske Vestkysten ser ud til at have bragt en del omtale.

- Vi havde igen vejret med os, så det en god forudsætning for en god dag med golf. Samtidig virker det også til, at kampagnen i år blev godt modtaget ude i klubberne, fortæller Kim Uldahl Pedersen, udviklingskonsulent i Dansk Golf Union.

Det var meget forskelligt, hvordan de danske golfklubber, der deltog i Golfens Dag, valgte at gøre opmærksomhed på kampagnen og hvordan de tog imod gæsterne. De mange idéer kan ses på Golf.dk og på Golfens Dags facebook side.

Vi vil også samle klubbernes erfaringer med Golfens Dag og dele dem til inspiration til alle klubber.