Submitted by Anonymous (not verified) on
Planlægning

Tilmelding af ranglisteturneringer 2018

DGU's turneringsplan for 2018 blev offentliggjort i uge 41, og vi vil nu gerne hurtigst muligt høre klubbernes ønsker om at afholde en ranglisteturnering(er) i 2018 og hvornår (gerne med alternative datoer). 

Alle klubber som i 2017 har afholdt en ranglisteturnering er via mail blevet indbudt til at melde deres ønsker for 2018 ind til Dansk Golf Union.
De klubber som ikke har reageret på dette eller evt. nye klubber som ønsker at afholde en ranglisteturnering i 2018, bedes maile deres ønske til Thomas Hartwich hurtigst muligt.

 

DGU's turneringsplan for 2018 - foreløbig

Grafisk oversigt over turneringsplanen for 2018 - foreløbig

Begge lister vil blive løbende opdateret. Når du klikker på linket, danner systemet en pdf fil af den opdaterede turneringsplan, som den ser ud lige nu. Skal du senere have en ny opdateret turneringsplan, så skal du klikke på linket igen.

 

Kriterier for tildeling af datoer er de samme som sidste år:
 

  • Der kan ikke ligge en Herre/Dame ranglisteturnering på samme side af bæltet på samme dag.
  • Der kan ikke ligge en Junior/Ynglinge ranglisteturnering på samme side af bæltet på samme dag.
  • Der kan ikke ligge ranglisteturneringer på dage med konkurrerende DGU turneringer
  • Ønsker flere klubber den samme dato vil de involverede klubber blive bedt om at finde en intern løsning.
  • Dog vil klubber som ønsker at bibeholde deres 2017 termin så vidt muligt få lov til dette.

 

Tilmelding af turneringer

Vi vil derfor bede jer snarest muligt og inden d. 30. oktober 2017 at melde jeres eventuelle ønsker til en ranglisteturnering ind for 2018.

 

Kontakt:

Thomas Hartwich
Mail: thh@dgu.org