Submitted by Anonymous (not verified) on
rangliste.gif

Tilmelding af ranglisteturneringer 2020

Dansk Golf Unions turneringsplan for 2020 inkl. ranglisteturneringer er offentliggjort (opdatering: pga. covid19 er der pt. pause for turneringsgolf og vi arbejder på at genplacere eller aflyse turneringer), og vi vil nu gerne hurtigst muligt høre om der er klubber som også ønsker at afholde en ranglisteturnering(er) i 2020 og hvornår (gerne med alternative datoer). 

Alle klubber som i 2019 har afholdt en ranglisteturnering er allerede blevet spurgt via mail, om de vil holde fast i deres ranglisteturnering, og de er lagt ind i DGU’s turneringsplan for 2020.

 

De klubber som ikke har reageret på dette eller evt. nye klubber som ønsker at afholde en ranglisteturnering i 2020, bedes maile deres ønske til Thomas Hartwich hurtigst muligt på thh@dgu.org

Kriterier for tildeling af datoer er de samme som sidste år:

  • Der kan ikke ligge en Herre/Dame ranglisteturnering på samme side af bæltet på samme dag.

  • Der kan ikke ligge en Junior/Ynglinge ranglisteturnering på samme side af bæltet på samme dag.

  • Der kan ikke ligge ranglisteturneringer på dage med konkurrerende DGU turneringer

  • Ønsker flere klubber den samme dato vil de involverede klubber blive bedt om at finde en intern løsning.

  • Dog vil klubber som ønsker at bibeholde deres 2019 termin så vidt muligt få lov til dette.

 

Indsend ænske til ranglisteturnering

Vi vil bede jer om snarest muligt og senest d. 3. november 2019 at melde jeres eventuelle ønsker til en ranglisteturnering i 2020 til Thomas Hartwich på mail thh@dgu.org