Submitted by Anonymous (not verified) on

Tjek pesticiderne

Der er nu kommet nye regler på pesticidområdet, der har stor betydning for hvilke pesticider golfklubberne må have stående efter d. 26. november 2015.

Den dato træder en ændring i bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler i kraft: Nu står der at:

"§40 På rekreative græsarealer med offentlig adgang må der, for at sikre særligt børn mod uacceptabel eksponering, kun anvendes plantebeskyttelsesmidler, der ifølge etiketteksten er godkendt til netop denne anvendelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. På golfbaner, må der kun anvendes midler, der er godkendt til rekreative græsarealer med offentlig adgang, eller specifikt til brug på golfbaner."


Denne ændring betyder, at der på de enkelte pesticider skal fremgå af etiketten, at midlet er godkendt enten til rekreative græsarealer eller golfbaner, for at det er tilladt at benytte midlet på golfbanerne. Alternativt skal der foreligge en godkendelse om "mindre anvendelse" på golfbaner.

Listen over godkendte midler til golfbaner efter d. 26. november 2015 kan findes her: http://mst.dk/virksomhed-myndighed/bekaempelsesmidler/sproejtemidler/golfbaner/sproejtemidler-godkendt-til-brug-paa-golfbaner/

Ændringen betyder, at golfklubberne bør tjekke kemikalieskabet og få fjernet produkter, der ikke længere står på listen. Kontakt DGU´s baneområde, hvis der er spørgsmål til ovenstående.