Submitted by Anonymous (not verified) on

Udsendelse af DGU-kort

DGU har nu sendt DGU-kort til alle aktive medlemmer, som havde et aktivt kort pr. 23. februar 2015.

DGU har desværre oplevet, at en del af jeres medlemmer ikke har modtaget DGU-kort med vores distributør.

Vi beklager meget den ulejlighed og merarbejde, det har medført.

Udsendelsestidspunktet var oprindelig planlagt til uge 12, men blev udskudt til uge 15 (7.- 8. april), fordi der kom et forslag på Repræsentantskabsmødet den 21. marts 2015, der vedrørte anmærkningen på DGU-kortet.

Vi er i fuld gang med at finde ud af, hvad årsagen er til, at en del medlemmer ikke har modtaget kortet. Det kan bl.a. skyldes følgende:

 

  • Der har været fejl i medlemmets navn eller adresse i klubbens administrationssystem
  • Medlemmet er lige flyttet
  • Distributøren har ikke afleveret brevet korrekt

Der skete desuden det beklagelige, at ca. 10.000 fleksmedlemmer øst for Storebælt modtog et DGU-kort uden efternavn påtrykt. Disse DGU-kort er efterfølgende blevet genoptrykt med det fulde navn og distribueret den 12. april 2015 til de berørte.

DGU modtager fortsat returpost, som straks videresendes til de berørte klubber, men som udgangspunkt bør medlemmerne nu have modtaget DGU-kortet.

 

Hvad gør klubben hvis et medlem fortsat ikke har modtaget DGU-kortet?

Bliver I kontaktet på nuværende tidspunkt af medlemmer, som fortæller, at de ikke har modtaget DGU-kortet, så bestil venligst et DGU-kort via klubadministrationssystemet. Kortet skal bestilles som erstatningskort, og samtidig vil vi bede jer skrive en mail til info@dgu.org med oplysning om, hvem I har måtte genbestille kort til. På denne måde sikrer vi at klubben ikke opkræves betaling for erstatningskortet.
DGU kan ikke bestille DGU-kort til jeres medlemmer.

 

DGU beklager endnu engang ulejligheden, som denne udskiftning af DGU-kort har medført. Vi tager en alvorlig snak med de pågældende distributører og leverandører.

Vi håber ikke problemerne får indflydelse på en ny stor golfsæson.
 

Dansk Golf Union
Sekretariatet