Submitted by Anonymous (not verified) on

Varsling af repræsentantskabsmøde 2016

Lørdag den 19. marts 2016 afholder Dansk Golf Union repræsentantskabsmøde på Comwell Korsør.

Læs varsling af repræsentantskabsmødet her

Ifølge Dansk Golf Unions vedtægter kan alle medlemmer stille forslag til behandling på repræsentantskabsmødet. Medlemmerne kan samtidig nominere kandidater til bestyrelsen.

I lighed med forgående år afholdes der aftenen inden repræsentantskabsmødet, fredag den 18. marts kl. 18.00, et temamøde. Temamødet vil i 2016 have følgende emner på programmet:

- Professionel ledelse af en golfklub

- Bestyrelsesarbejde og organisering

- Prioritering og eksekvering

- Træningsmiljø

DGU fremsender et detaljeret program for repræsentantskabs- og temamødet sammen med bilag i forbindelse med indkaldelsen. Oplysninger om tilmelding til repræsentantskabs- og temamøde udsendes medio januar 2016 via DGU's KlubNyt.