Submitted by Anonymous (not verified) on
Corona_jura.png

Vejledning til DIF og DGI’s corona-hjælpepulje til idrætsforeninger

Retningslinjerne for ansøgninger til puljen er nu offentliggjort og vi gennemgår dem herunder med golfbrillerne på. 

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje er åben for ansøgninger og løber til og med 15. maj. Der er kun en kort ansøgningsfrist, så det er vigtigt at ansøge nu. 

 

Om støttepuljen

DIF og DGI's corona-hjælpepuljes formål er at yde et ekstraordinært tilskud til lokale idrætsforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

Puljen er på i alt 44 millioner kroner, som administreres i fællesskab. Tilskud fra DIF og DGI's corona-hjælpepulje vil naturligvis bero på en vurdering af den enkelte ansøgning og volumen af samlede ansøgninger, men forventes hovedsageligt at ligge på mellem 25.000 kr. og 100.000 kr. - undtagelsesvis op til 300.000 kr.

Alle ansøgninger forventes behandlet senest i løbet af juni. 

 

Sådan søger klubben

Retningslinjerne for ansøgning, selve ansøgningsprocessen og ofte stillede spørgsmål kan tilgåes her: https://www.dif.dk/da/forening/stoette

Golfklubben skal have adgang til Centralt ForeningsRegister (www.medlemstal.dk) for at kunne ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje og have CVR-nummer samt tilknyttet NemKonto for at kunne få udbetalt et eventuelt tilskud fra corona-hjælpepuljen.

 

Støttepuljens retningslinjer i pdf

 

Hvad kan der søges tilskud til?

 

1. Afholdte udgifter til halleje og forplejning til mindre arrangementer (maks. 350 deltagere), der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

For en golfklub kunne dette f.eks. være afholdte udgifter i forbindelse med arrangerede træningslejre, eksterne foreningsaktiviteter eller ansatte/frivilliges deltagelse i aflyste aktiviteter.

 

2. Tabte nettoindtægter fra medlemsindbetalinger (kontingent eller køb af specifikke træningstilbud) som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

For en golfklub kunne dette f.eks. være tabte nettoindtægter som konsekvens af nedgang i rekruttering af nye medlemmer, reduceret omsætning i forbindelse med træning (Såfremt dette varetages af klubben), reduceret kontingentindtægt grundet frafald relateret til COVID-19.

 

3. Tabte nettoindtægter fra foreningsarbejde på festivaler, markeder og øvrige arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

For en golfklub kunne dette f.eks. være tabte nettoindtægter i forbindelse med aflysning af større golfturneringer eller lokale festivaler/aktiviteter hvor golfklubben normalt har indtægter

 

4. Tabte nettoindtægter fra egne arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. 

For en golfklub vil dette omfatte tabte greenfeeindtægter og tabte indtægter i forbindelse med companydays.

 

5. Tabte sponsorindtægter som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

For en golfklub betyder det både tabte sponsorer og nedgang i indtægter relateret til klubbens sponsorater.