Submitted by lfi on
Golfmanagement uddannelse

Akademiuddannelsen i Golfmanagement

Uddannelsen henvender sig til personer med administrative, ledende eller udviklingsorienterede funktioner i golfverdenen. Det kan typisk være golfmanagere, golfsekretærer, golfpro'er, chefgreenkeepere, konsulenter og andre personer med ønske om at udbygge deres formelle kompetencer inden for golfmanagement. Også personer uden for golfbranchen med et ønske om at kvalificere sig til et job i golfbranchen er oplagte deltagere.

Uddannelse har til formål at uddanne personer til at varetage ledende funktioner og udviklingsopgaver i de danske golfklubber. Deltagerne sikres kvalifikationer til selvstændigt at forstå og anvende ledelsesteorier og -metoder, der kan anvende til at planlægge og gennemføre de komplekse opgaver, man naturligt møder i en golfklub.

- I Dansk Golf Union bakker vi 100% op om uddannelsen i golfmanagement. I en tid med skærpede konkurrencevilkår og fokus på at skaffe nye golfspillere er fokus på at udvide kompetencer hos de ansatte i de danske golfklubber vigtigere end nogensinde, udtaler Morten Backhausen, direktør i Dansk Golf Union.

Ehvervsakademi Dania bidrager med undervisere fra deres underviserteam. Derudover inddrages en bred række af undervisere med relevant viden på golfområdet. DGU’s konsulenter og ledende medarbejdere bidrager som undervisere og oplægsholdere.

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Dansk Golf Union, GAF Danmark og PGA of Denmark under åben uddannelse i henhold til studieordningen for den akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi.

 

Budget for deltagelse

Golfmanagement uddannelsen indhold

Dato 14.02.2023
Tid
Sted -
Tidsfrist
Pris kr.
Dato Tid Sted Tidsfrist Pris
14.02.2023 - kr.