Submitted by Anonymous (not verified) on
Vintergolf.png

Anbefalinger til golfklubberne per 6. januar 2021

5. januar 2021 - opdateret 13. januar 2021 - opdateret 29. januar 2021

 

Nedenstående beskriver Dansk Golf Unions anbefalinger. Det er klubbens ansvar at sikre et set-up, der overholder myndighedernes retningslinjer og det er herefter spillernes ansvar at overholde disse. Se de samlede vejledende retningslinjer her:

https://coronasmitte.dk/nationale-tiltag/idraets-og-fritidsfaciliteter

https://coronasmitte.dk/overblik

https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona

De nationale tiltag forlænges til og med 28. februar 2021.
Desuden forlænges per 29. januar 2021 de skærpede nationale tiltag yderligere og omfatter nu frem til den 28. februar 2021 følgende restriktioner:

 

 • Forsamlingsloftet sænkes fra 10 til 5 personer

 • Der opfordres til at holde 2 meters afstand til andre personer i stedet for den nuværende 1 meter

 • Der opfordres til, at man generelt bliver hjemme, aflyser aftaler og ser max 5 personer udover dem i sin husstand

 • Serveringssteder (restauranter, caféer, barer mv.) skal holde lukket for servering til indtagelse på stedet. Der er fortsat mulighed for take-away.

 • Arbejdsgivere opfordres kraftigt til at sikre, at medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør dette.

 • Steder, hvor der udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter, skal holde indendørsarealer lukket for offentligheden. Professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende indendørsarealer, som er lukket for offentligheden. Der kan fortsat afvikles udendørsaktiviteter.

 • Muligheden for at være op til 50 personer til stede ved idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år ophæves. Der må herefter som udgangspunkt kun være 5 personer til stede på samme sted samtidig ved sådanne aktiviteter.

 • Frem til den 287. januar vil resten af detailhandlen blive lukket ned. For golfklubben betyder det, at proshoppen/golfbutikken skal være lukket‌.

 • Muligheden for at afholde bla. generalforsamling med op til 500 personer er fjernet.

De nedenstående anbefalinger for enkelte områder i golfklubben skal samtænkes i forhold til den lokale logistik i golfklubben, så myndighedernes krav om maksimalt 5 personer forsamlet og anbefaling om 2 meters afstand mellem personer fra forskellige husstande til enhver tid overholdes.

For golfsporten betyder det, at der kan spilles golf i privat regi og afvikles træning udendørs sålænge forsamlingsforbuddet på 5 personer overholdes.

---

Anbefalinger til spil på banen

 1. Hold minimum 2 meters afstand til andre golfspillere.

 2. Vær opmærksom på rengøring af fælles berøringspunkter på banen.

 

Anbefalinger vedr. brug af træningsfaciliteter

 1. Hold minimum 2 meters afstand til andre golfspillere.

 2. Indendørs træningsfaciliteter skal holdes lukket. Der kan gives adgang for professionelle golfspillere og landsholdsspillere (pige-, drenge-, dame- og herre-trupper) inkl. deres træner. Disse kan fortsat anvende indendørsarealer, som er lukket for offentligheden.

 3. Forsamlingsforbudet bør indtænkes i forhold til træningsfaciliteterne, så det til enhver tid sikres, at det samlede antal personer ikke overskrider maximum på 5 personer for et givet område. Her bør golfklubben ligeledes overveje lokale forhold som f.eks. 1. tee, puttinggreen, bagrum, parkeringsplads eller andre faciliteter, som påvirker det samlede antal personer, der forsamles i området.

 4. Der kan trænes i grupper af maksimalt 5 personer inkl. træner, deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.

 5. Trænes der i flere grupper á op til 5 personer, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Minimumsafstanden mellem grupperne er 2 meter og i dette tilfælde bør det tydeligt markeres hvor grupperne kan holde til evt. ved brug at snor, spray i græsset mv.

 6. En stor driving range eller putting green kan evt. inddeles i flere områder, hvor der maksimalt kan være 5 personer i hvert område. Der skal være minimum to meter mellem hvert område. Sørg for tydelig skiltning.

 7. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Blandt andet i forbindelse med boldmaskine, spande, opsamler og andre potentielle smittekilder omkring træningsfaciliteterne. Opsæt evt. håndsprit.

 8. Vær opmærksom på rengøring af fælles berøringspunkter (flag på putting green, boldmaskine mv).
   

Anbefalinger til træning (DGU & PGA)

 1. Træneren bør blive hjemme og aflyse samtlige lektioner, såfremt træneren har sygdomssymptomer som snue, hoste eller feber.

 2. Træneren bør til enhver tid sikre minimum 2 meters afstand til elever og overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

 3. Der kan trænes i grupper af maksimalt 5 personer inkl. træner, deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.

 4. Trænes der i flere grupper á op til 5 personer, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Minimumsafstanden mellem grupperne er 2 meter og i dette tilfælde bør det tydeligt markeres hvor grupperne kan holde til evt. ved brug at snor, spray i græsset mv.

 5. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

 6. Proshoppen skal holde lukket til og med 28. februar 2021.

 

Anbefalinger til turnerings- og aktivitetsafvikling i golfklubben

 1. DGU anbefaler, at der ikke arrangeres turneringer med gunstart og ej heller turneringer med løbende start i traditionel forstand. Det er fortsat en mulighed, at registrere spillede runder til en løbende turnering/rangliste.

 2. Klubben bør udarbejde en evakueringsplan, som bedst muligt tager højde for corona situationen i tilfælde af tordenafbrydelse mv.

 

Anbefalinger vedr. klubhuset

 1. Klubhuset og indendørs træningsfaciliteter skal holdes lukket for offentligheden. Der kan gives adgang for professionelle golfspillere og landsholdsspillere (pige-, drenge-, dame- og herre-trupper) inkl. deres træner. Disse kan fortsat anvende indendørsarealer, som er lukket for offentligheden. Dog kan der være adgang til restauranten for take away. Vær opmærksom på forsamlingsforbuddet på max 5 personer.

 2. Bagrum og toiletter kan benyttes. Vær opmærksom på forsamlingsforbuddet på max 5 personer.

 3. Proshoppen skal holde lukket frem til den 28. februar 2021.

 4. Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 person. 

 5. Fra den 29. oktober 2020 indføres krav om brug af mundbind indendørs i offentligt tilgængelige faciliteter såsom klubhus, proshop og bagrum. Dette gælder ikke for arbejdspladser såsom sekretariat, kontorlokaler og greenkeeperfaciliteter. 

 6. Vær opmærksom på rengøring af fælles berøringspunkter

 7. Sørg for håndsprit ved indgangen til klubhuset og til mødelokaler.

 8. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

 

Anbefalinger vedr. restaurant/café 

 1. Restauranten må kun holde åbent for take away.

 2. Forsamlingsforbuddet er også her 5 personer. 

 3. Gæster skal bære mundbind. Kravet om mundbind gælder tillige for ansatte, der har kontakt med gæster. Børn under 12 år er undtaget for brugen af mundbind. 

 4. Der indføres krav om at opsætte skilte, der angiver hvor mange personer, der må være i de pågældende lokaler jf. gældende kvadratmeterkrav.

 5. Der skal yderligere være skærpet fokus på at sikre, at gæsterne holder to meters afstand.

Læs mere her:

https://coronasmitte.dk/nationale-tiltag/natklubber-vaertshuse-restauranter-spillehaller

 

Andre praktiske anbefalinger

 1. Såfremt der udlejes buggies/trolleys, bør der sikres forsvarlig rengøring eller afspritning efter brug.

 2. Såfremt der udlejes golfsæt eller benyttes låneudstyr til nye golfspillere, bør der sikres forsvarlig rengøring eller afspritning efter brug.

 3. Se DGU's anbefalinger til reducering af smitterisikoen som greenkeeper her

 

Anbefalinger til den enkelte golfspiller

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.

 2. Hold minimum 2 meters afstand til andre golfspillere.

 3. DGU anbefaler generelt at golfspillere udvælger faste spille- og træningsmakkere så regeringens anbefalinger om at se max 5 personer ud over dem fra sin husstand kan overholdes

 4. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere. 

 5. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger.

 6. Medbring håndsprit og afsprit jævnligt hænderne.

 7. Begræns så vidt muligt berøring af flagstangen eller andre kontaktpunkter som berøres af mange personer.

 8. For “personer i øget risiko” gruppen har Sundhedsstyrelsen særlige anbefalinger. Læs mere her: https://www.sst.dk/da/corona/personer-i-oeget-risiko