Submitted by Anonymous (not verified) on
junior_senior.jpg

Anbefalinger til golfklubberne per 7. december

7. december 2020 - opdateret 10. december 2020.

 

Nedenstående beskriver Dansk Golf Unions anbefalinger. Det er klubbens ansvar at sikre et set-up, der overholder myndighedernes retningslinjer og det er herefter spillernes ansvar at overholde disse. Se de samlede vejledende retningslinjer her:

https://coronasmitte.dk/idraets-og-fritidsfaciliteter

https://coronasmitte.dk/overblik

https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona

Restriktionerne er den 7. december forlænget til den 28. februar 2021.

De nedenstående anbefalinger for enkelte områder i golfklubben skal samtænkes i forhold til den lokale logistik i golfklubben, så myndighedernes krav om maksimalt 10 personer forsamlet og anbefaling om én meters afstand mellem personer fra forskellige husstande til enhver tid overholdes.

Generelt kan der siges, at der gerne må spilles golf og laves trænings- og turneringsaktiviteter - men der må ikke være flere end 10 personer til stede på samme sted samtidigt.

 

Undtagelser

Dog gælder følgende undtagelse for børn og unge:

* For idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge til og med 21 år er forsamlingsforbuddet på 50 personer, inklusiv eventuelt ansvarlige personer over 21 år. 


Dog gælder der nye undtagelser for disse 69 kommuner gældende fra den 9. december (udvidet fra den 11. december med yderligere kommuner) til og med den 3. januar 2021:

Hele Region Sjælland, hele Region Midtjylland samt Aalborg, Fredericia, Vejle og Middelfart kommuner.

For disse 69 kommuner gælder, udover de landsdækkende restriktioner, yderligere restriktioner. Der kan fortsat spilles golf og afvikles turneringer og træning udendørs sålænge forsamlingsforbuddet på 10 personer overholdes. Til gengæld skal indendørs faciliteter som klubhuse, herunder cafeer og restauranter (undtaget take-away) være lukkede. Ligeledes skal indendørs træningsområder være lukkede. Administrationslokaler, proshops, og toiletter kan være åbne.

Den særlige undtagelse for børn og unge er ophævet, og der gælder samme regler for denne gruppe som for voksne.
Læs vores Klubnyt om de lokale restriktioner her

Læs mere om de lokale restriktioner på coronasmitte.com

 

---


Anbefalinger til spil på banen

 1. Hold minimum 1 meters afstand til andre golfspillere.

 2. Vær opmærksom på rengøring af fælles berøringspunkter på banen.

 

Anbefalinger vedr. brug af træningsfaciliteter

 1. Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere.

 2. Forsamlingsforbudet bør indtænkes i forhold til træningsfaciliteterne, så det til enhver tid sikres, at det samlede antal personer ikke overskrider maximum på 10 personer (*undtagelse for børn og unge) for et givet område. Her bør golfklubben ligeledes overveje lokale forhold som f.eks. 1. tee, klubhus, puttinggreen, bagrum, parkeringsplads eller andre faciliteter, som påvirker det samlede antal personer, der forsamles i området.

 3. Der kan trænes i grupper af maksimalt 10 personer inkl. træner (*undtagelse for børn og unge), deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.

 4. Trænes der i flere grupper á op til 10 personer (*undtagelse for børn og unge), skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Minimumsafstanden mellem grupperne er 2 meter og i dette tilfælde bør det tydeligt markeres hvor grupperne kan holde til evt. ved brug at snor, spray i græsset mv.

 5. En stor driving range eller putting green kan evt. inddeles i flere områder, hvor der maksimalt kan være 10 personer i hvert område. Der skal være minimum to meter mellem hvert område. Sørg for tydelig skiltning.

 6. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Blandt andet i forbindelse med boldmaskine, spande, opsamler og andre potentielle smittekilder omkring træningsfaciliteterne. Opsæt evt. håndsprit.

 7. Vær opmærksom på rengøring af fælles berøringspunkter (flag på putting green, boldmaskine mv).
   

Anbefalinger til træning (DGU & PGA)

 1. Træneren bør blive hjemme og aflyse samtlige lektioner, såfremt træneren har sygdomssymptomer som snue, hoste eller feber.

 2. Træneren bør til enhver tid sikre minimum én meters afstand til elever og overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

 3. Der kan trænes i grupper af maksimalt 10 personer inkl. træner (*undtagelse for børn og unge), deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.

 4. Trænes der i flere grupper á op til 10 personer (*undtagelse for børn og unge), skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Minimumsafstanden mellem grupperne er 2 meter og i dette tilfælde bør det tydeligt markeres hvor grupperne kan holde til evt. ved brug at snor, spray i græsset mv.

 5. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

 

Anbefalinger til turnerings- og aktivitetsafvikling i golfklubben

 1. Der kan afvikles turneringer med mere end 10 deltagere (*undtagelse for børn og unge), såfremt der på intet tidspunkt forsamles mere end 10 personer (*undtagelse for børn og unge) på et afgrænset geografisk område; f.eks. ved ankomst og afslutning omkring klubhuset og parkeringsplads.

 2. Klubben bør udarbejde en evakueringsplan, som bedst muligt tager højde for corona situationen i tilfælde af tordenafbrydelse mv.

 3. Turneringer bør afvikles med løbende start, så forsamling og ophold i klubben minimeres. Vær opmærksom på, at gunstart kan øge risikoen for brud på forsamlingsforbudet, både i forbindelse med ankomst, opvarmning og afslutning af en turnering.


 

Anbefalinger vedr. klubhuset

 1. Klubhuset, terrasse og bagrum mv. kan benyttes. Vær opmærksom på forsamlingsforbuddet på max 10 personer (*undtagelse for børn og unge).

 2. Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 person. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 person pr. 2 m2 gulvareal.

 3. Fra den 29. oktober 2020 indføres krav om brug af mundbind indendørs i offentligt tilgængelige faciliteter såsom klubhus, proshop og bagrum. Dette gælder ikke for arbejdspladser såsom sekretariat, kontorlokaler og greenkeeperfaciliteter. Hvis medlemmer/gæster har adgang til sekretariatet, eller ved en disk, skal der bruges mundbind. Krav om mundbind gælder ikke når man sidder ned.

 4. Vedr. mødeaktiviteter så bør lokalet være tilstrækkelig stort til, at alle deltagere kan sidde med minimum én meters afstand. Husk at vaske hænder eller brug håndsprit, inden du går ind i mødelokalet. 

 5. Vær opmærksom på rengøring af fælles berøringspunkter

 6. Sørg for håndsprit ved indgangen til klubhuset og til mødelokaler.

 7. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

 8. Der kan afholdes generalforsamlinger med op til 500 deltagere under følgende forudsætninger: Alle deltagere skal i al væsentlighed sidde ned på faste pladser og med ansigtet vendt i samme retning. Der bør være mindst 1 meters afstand mellem hver person. Der bør være mulighed for at gå til en talerstol eller et andet særskilt sted, hvorfra deltagerne kan fremføre deres indlæg med større afstand til de øvrige deltagere, mindst 2 meter. Der skal være mindst 2 m2 gulvareal pr. deltager.

 

Anbefalinger vedr. restaurant/café 

 1. Vær opmærksom på, at der maksimalt må være én person pr. 2 m2 gulvareal i lokaler, hvor man sidder ned.

 2. Forsamlingsforbuddet er også her 10 personer (*undtagelse for børn og unge). 

 3. Restauranter og cafeer kan godt have flere selskaber på max. 10 personer samtidigt, hvis der er en klar adskillelse mellem selskaberne og man overholder det samlede m2 krav for restauranter jf. ovenstående.

 4. Vær særligt opmærksom på, at udendørsservering indrettes, så det er muligt at holde mindst 1 meters afstand mellem forskellige selskaber.

 5. Restauranten/cafeen/bar skal lukke senest kl. 22.

 6. Gæster skal bære mundbind, når de ikke sidder ned. Kravet om mundbind gælder tillige for ansatte, der har kontakt med gæster. Reglerne for mundbind omfatter ikke  udendørsområder med servering som f.eks. klubhusets terrasse. Børn under 12 år er undtaget for brugen af mundbind. 

 7. Der indføres krav om at opsætte skilte, der angiver hvor mange personer, der må være i de pågældende lokaler jf. gældende kvadratmeterkrav.

 8. Der skal yderligere være skærpet fokus på at sikre, at gæsterne holder en meters afstand.

Læs mere her:

https://coronasmitte.dk/natklubber-vaertshuse-restauranter-spillehaller

 

Andre praktiske anbefalinger

 1. Såfremt der udlejes buggies/trolleys, bør der sikres forsvarlig rengøring eller afspritning efter brug.

 2. Såfremt der udlejes golfsæt eller benyttes låneudstyr til nye golfspillere, bør der sikres forsvarlig rengøring eller afspritning efter brug.

 

Anbefalinger til den enkelte golfspiller

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.

 2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger.

 3. Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere.

 4. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.

 5. Medbring håndsprit og afsprit jævnligt hænderne.

 6. Begræns så vidt muligt berøring af flagstangen eller andre kontaktpunkter som berøres af mange personer.

 7. For “personer i øget risiko” gruppen har Sundhedsstyrelsen særlige anbefalinger. Læs mere her: https://www.sst.dk/da/corona/personer-i-oeget-risiko