Submitted by Anonymous (not verified) on
Corona_jura.png

Coronavirus - Information om lønkompensation til ansatte

Regeringen har aftalt en midlertidig ordning om lønkompensation til lønmodtagere på det private arbejdsmarked.

Ordningen betyder, at ansatte i golfklubber, der ellers skal afskediges på grund af COVID-19, i stedet kan sendes hjem med fuld løn.
 

  • Golfklubber med en eller flere ansatte er som udgangspunkt omfattet af ordningen

  • Med ordningen kan ansatte i stedet for at blive afskediget hjemsendes med fuld løn

  • Staten betaler en del af lønnen, klubben betaler resten og den ansatte ”betaler” med 5 fridage

  • Når klubben modtager lønkompensation, må klubben ikke afskedige ansatte

  • Hjemsendte ansatte må ikke arbejde

  • Ordningen gælder i perioden 9. marts til 9. juni 2020

 

Hvad betaler staten

Staten betaler 75% af de samlede lønudgifter, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat. For timelønnede betaler staten 90%, dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned.


Hvordan søger man

Ansøgningen skal indsendes digitalt til Erhvervsstyrelsen. Styrelsen forventer at åbne for ansøgninger midt i uge 13. Derefter vil styrelsen hurtigst muligt begynde at udbetale lønkompensation til klubberne.


Læs mere om ordningen

Dansk Golf Unions advokat har udarbejdet en vejledning om lønkompensationsordningen.
 

​Vejledningen kan læses her

Vejledningen indeholder også en skabelon til hjemsendelsesbrev.

 


Læs også Erhvervsstyrelsens guide