Submitted by Anonymous (not verified) on
2017_DGU_scorekortlæsning.jpg

De nye regler 2019 – information om DGU’s projektforløb

Som tidligere fortalt har R&A (og USGA) foreslået markante ændringer til Golfreglerne i 2019, og det betyder, at alle golfspillere fra sæsonen 2019 kommer til at skulle spille efter markant ændrede regler. Vi har brug for at gøre en fælles indsats for at lykkes med dette store og vigtige projekt. Men først vil vi gerne understrege, at Dansk Golf Union tager førertrøjen på.

Vi delagtiggør jer neden for i vores planer for projektet og forsikrer om, at vi på alle tænkelige måder støtter golfklubber og golfspillere bedst muligt i denne overgang.

 

DGU har en plan for implementeringen af de nye regler, som bl.a. indeholder:

  • En seminar- og kursusplan (tæt på jer og på passende tidspunkter) - landsdækkende/lokale seminarer i relation til at klæde golfspilleren på, samt for frivillige og ansatte med regelformidlings- og undervisningsopgaver

  • En værktøjskasse med de nødvendige materialer i god tid (dækkende synliggørelse, uddannelse af medlemmer, frivillige, m. fl.) inklusive konkrete forslag til, hvordan undervisningen kan planlægges/gennemføres for forskellige målgrupper i klubben.

  • Materialer på flere platforme, tilpasset de forskellige relevante målgrupper og situationer

  • Online materiale til undervisning af det enkelte medlem efter eget valg af tidspunkt

 

Startskuddet på initiativerne afhænger af R&A’s timing i forhold frigivelse af De Nye Regler og materialer.

DGU forventer således at opdatere klubbens regelundervisere hen over forår og sommer 2018, således at de vil være i stand til at gennemføre aktiviteter med regelopdateringer for klubbens medlemmer i efterår/vinter 2018/19.

R&A kommer også til at levere en del undervisningsmateriale, herunder online-materiale, som DGU vil tilpasse i relevant omfang, ligesom DGU i forbindelse med projektet vil udvikle dansk materiale til forskellige målgrupper og forskellige platforme.

DGU ønsker den kommende revision af golfreglerne velkommen med troen på, at en forenkling og fokus på hurtigere spil bidrager til en positiv udvikling af golfsporten i Danmark. DGU anser dette projekt som en kerneopgave for golfsporten, og på den baggrund bestræber vi os på i alle led at holde udgifterne for klubberne nede på et minimum. Vi håber ligeledes på engageret samarbejdsvilje fra jeres side.

For at kunne servicere og støtte golfklubberne bedst muligt i denne proces har vi brug for en/flere kontaktperson(er) i klubben. Vi vil derfor i den nærmeste tid tage kontakt til klubberne for at få oplyst, hvem i klubben der vil fungere som primær kontakt til DGU omkring de nye regler.

 

DGU har på grund af projektets omfang og betydning ansat en dedikeret projektleder til bl.a. at sørge for, at det er muligt at løfte denne opgave. Fremadrettet vil I kunne læse mere om De nye Golfregler på vores hjemmeside. Læs mere her.

 

Kontakt:

Ole Haag
Projektleder, Regelmodernisering (“De nye Golfregler”)
Tlf: 43262694
Mail: oha@dgu.org