Submitted by Anonymous (not verified) on
DK_turneringen_logo.png

De vigtigste ændringer i Danmarksturneringen 2022

I denne artikel gennemgås de vigtigste ændringer og præciseringer i Turneringsbetingelserne for Danmarksturneringen 2022. Det er vigtig læsning for alle, der spiller med i turneringen og for holdkaptajner er det 'obligatorisk' læsning. Det, at være godt orienteret om de grundlæggende regler for turneringen, betyder ofte at misforståelser og ærgerlige situationer nemmere kan undgås.

De fulde Turneringsbetingelser for Danmarksturneringen 2022 
 

Punkt 1.7: Baner og prøverunder

Vi har tilføjet en definition af, hvordan en rated bane i Danmarksturneringen skal forstås. 

"Et hold i Danmarksturneringen skal spille sine hjemmebanekampe fra den samme ratede bane hele turneringen igennem i samtlige indledende runder. En ratet bane er defineret som de samme 18 huller fra det samme teested.

Dvs. hvis et hold har spillet den første hjemmebanekamp fra f. eks. sløjfe A + B, så kan resten af kampene ikke spilles fra sløjfe B + C."
 

Læs hele punkt 1.7: Baner og prøverunder

 

Punkt 1.8: Afbud og udeblivelse

Fremover får det konsekvens for hold i kvalifikationsrækken at melde afbud mere end én gang i løbet af de 6 indledende runder.  Anden gang et hold melder afbud eller udebliver fra en kamp:  "mistes retten til at stille op i kvalifikationsrækken igen i den følgende sæson i den pågældende række."
 

Læs hele punkt 1.8: Afbud og udeblivelse

 

Punkt 1.13: Trukket hold

Fremover får det også konsekvens for hold i kvalifikationsrækken at trække et hold mindre end 14 dage inden 1. spillerunde. Hvis det sker:  "mistes retten til at stille op i kvalifikationsrækken igen i den følgende sæson i den pågældende række." 

Læs hele punkt 1.13: Trukket hold 

 

Punkt 1.16 (punkt 7): Skift af spillere/særlige regler i ungdomsrækken

Ungdomsrækken i Danmarksturneringen har siden sin opstart for 2 år siden fulgt de andre rækkers regler næsten 100%. Men fra i år ændrer vi reglerne for, hvem der må spille i ungdomsrækkens finale- og oprykningsspil. Vi ønsker at beskytte rækken en smule ved at sikre, at dem, der er med til at spille om hhv. pokaler og oprykning, også har haft en vis tilknytning til holdet og rækken i løbet af sæsonens indledende runder. 

Læs den nye særregel i ungdomsrækken i punkt 7 i sin fulde ordlyd her
 

Punkt 3: Teesteder

Vi har lavet en ny online oversigt over Danmarksturneringens teesteder 2022.

Lige nu viser den standard teestederne for samtlige tilmeldte hold. Alle klubber skal udfylde en formular om sine holds teesteder, hvor man enten:

  1. Godkender de standard teesteder, som allerede er valgt

  2. Ansøger om et andet valgfrit teested for et eller flere af sine hold

Formularen, som skal udfyldes, fremsendes direkte til klubbens nye 'Kontaktperson for Danmarksturneringen' og deadline er sat til d. 1. april. Det betyder også, at den nye teestedsoversigt ikke vil være fuldt opdateret før efter denne dato.

Læs punkt 3-3.4: Teesteder i Danmarksturneringen 

Link til artikel om den nye klubrolle: Danmarksturneringens kontaktperson
 

Punkt 4.3: Holdopstilling

Alle hold skal aflevere en holdopstilling forud for deres kamp - senest 15 min. før kampstart. Den skal være korrekt udfyldt med spillernes navne, DGU nr. og handicap på spilledagen. Singler, som skal spille i rækkefølge skal stå rigtigt (højeste handicap går først ud) - og når først papiret med holdopstillingen er afleveret til den lokale klubrepræsentant, kan den ikke længere ændres.

Nogle hold bruger Golfbox til at indtaste holdopstillingen forud for kampen, hvilket er helt i orden. Men det vil ikke længere i sig selv være nok. Fremover skal alle holdkaptajner aflevere et fysisk papir med holdopstillingen - først da anses holdopstillingen som værende  korrekt afleveret. 

Læs hele punkt 4.3: Holdopstilling
 

Ændringer i senior-, veteran- og superveteranrækken

DGU har over længere tid modtaget henvendelser om, at det for nogle klubber har været svært at stille hold i senior rækkerne i Danmarksturneringen pga for få kvinder, der ønskede at stille op. På den baggrund udsendte vi et længere spørgeskema - i oktober 2021, som resulterede i følgende ændringer i de 3 seniorrækker:

  1. Kvindernes aldersgrænse for deltagelse sænkes med 5 år:

    • Seniordamer - skal være eller fylde mindst 45 år i 2022

    • Veterandamer - skal være eller fylde mindst 55 år i 2022

    • Superveterandamer - skal være eller fylde mindst 65 år i 2022

  2. Foursomen tæller 3 point nu - i stedet for 4 point som tidligere


Download denne pdf-fil og læs den fulde evalueringsrapport, som fortæller lidt mere om baggrunden for de ovenstående ændringer.

Hvis du har nogle spørgsmål vedr. ovenstående ændringer eller Danmarksturneringen i øvrigt, så er du som altid velkommen til at kontakte turnerings- og udviklingskonsulent, Tanja Lewis, på e-mail taw@dgu.org eller ring på direkte tlf. 4326 2708.