Submitted by Anonymous (not verified) on
Juniorcup genre.png

DGU Junior Cup ændres i 2019

De senere år har vi oplevet en faldende interesse for DGU Junior Cup. Antallet af deltagere falder hvert år og vi oplever rigtig mange afbud og udskiftninger mellem turneringens etaper. Det vurderes, at den primære målgruppe for turneringens sidste etaper har så mange turneringsmuligheder, at DGU Junior Cup fylder for meget i kalenderen for denne gruppe og nedprioriteres.

 

DGU Junior Cup 2019

I 2019 ændres formatet for DGU Junior Cup markant. DGU Junior Cup har en stor styrke i forhold til at samle klubbens juniorer om en rigtig god og kvalitetsfyldt turnering i hjemmeklubben. Der holdes fast i denne del af turneringen og Dansk Golf Union opfordrer alle klubber til at afholde en turnering for klubbens juniorer i 2019. Til de klubber, der ønsker at afholde en sådan turnering, vil DGU tilbyde en særlig præmiepakke.

Turneringen skal have alle juniorer som målgruppe, dvs. at de klubber der ønsker at modtage en præmiepakke og afholde en turnering, forpligtiger sig til at der både skal være en række for børn uden DGU-kort, børn med højt handicap og børn med lavt handicap. Det er håbet at disse juniorturneringer vil være med til at skabe nogle hyggelige, gode og attraktive juniormiljøer ude i klubberne.

 

Tilmelding til præmiepakken bliver offentliggjort via Klubnyt i foråret 2019. Tilmelding til klubnyt kan ske her.

 

I 2019 er der således ikke landsdelsfinaler og finale i DGU Junior Cup. Vi anbefaler, at de juniorer som ønsker at måle sig mod deres jævnaldrende på landsplan, deltager i årgangsmesterskaberne.

 

Landskamp

Vinderne af hver enkelt række af årgangsmesterskaberne kvalificerer sig, ligesom i år, til landskampen mod Sverige og Norge. Tidligere har man kvalificeret sig til denne gennem DGU Junior Cup. I 2019 spilles landskampen i Danmark.

 

Fremover

Ændringerne i DGU Junior Cup sker i sammenhæng med de store forandringer som kommer på hele juniorturneringsområdet i Danmark i 2020. Der etableres en ny struktur, der i større grad tager udgangspunk i den enkelte spillers behov og udvikling. Samtidig er det håbet at den nye struktur bliver mere overskuelig for juniorer, klubber og forældre. Meget mere om dette senere.