Submitted by Anonymous (not verified) on
Jim.jpg

DGU’s repræsentantskab vedtager nye regler for fleksmedlemskaber

En række danske golfklubber vil fremover have nye muligheder for at tilbyde medlemskaber, der giver fuldt DGU-kort, også selvom spilleren ikke har adgang til alle klubbens golfhuller.

Der er tale om klubber med to 18-hullers baner. De vil fremover kunne udstede et medlemskab til den ene af de to baner, men med fuldt DGU-kort og de rettigheder, som følger deraf

Det besluttede et klart flertal af de stemmeberettigede på Dansk Golf Unions repræsentantskabsmøde, som blev afviklet lørdag på Comwell Korsør.

Det åbner nye muligheder for klubber som Skjoldenæsholm, Esbjerg, Himmerland, Silkeborg Ry, Holstebro og The Scandinavian.

Forslaget kom fra Dansk Golf Unions bestyrelse, men var afstedkommet af et forslag fra Silkeborg Ry Golfklub, som ønskede en endnu mere vidtgående ændring.


- Der er tale om urimelige vilkår i dag. Der er fleksmedlemmer, der betaler op til 9.000 kroner, men fuldtidsmedlemmer, der betaler ned til 1.400 kroner, argumenterede direktør i Silkeborg Ry Golfklub, Mads Rugholm, i sit indlæg.

Han fremsatte et forslag, hvor alle med medlemskab til mindst ni ratede golfhuller skulle have adgang til et fuldt DGU-kort.


Et fuldt DGU-kort (uden F-anmærkningen, som fleksmedlemskab medfører) betyder blandt andet, at man kan deltage i DGU-turneringer, Regionsgolf og have fuld spilleret på alle danske baner.

Bestyrelsen i Dansk Golf Union mente, at forslaget fra Silkeborg var for vidtgående, , at værdien af fuldgyldige medlemskaber kunne blive udvandet, og at det kunne afstedkomme en forringelse af nogle klubbers økonomi.

DGU’s bestyrelse kom derfor med deres ændringsforslag, der betød at klubber, der råder over to 18-hullers baner kan udstede fuldgyldigt medlemskab både på 18 og 36 huller (ikke på 27 huller).

Forslaget fra Silkeborg blev klart nedstemt, hvorfor Dansk Golf Unions bestyrelses forslag kom til afstemning, og blev vedtaget med stort flertal.

Fleksmedlemskaber er et af de mere ømtålelige emner i det danske golflandskab, hvad debatten på Comwell Korsør også bar præg af.


I 2016 behandlede en arbejdsgruppe emnet og det mundede ud i den hidtidige ordning, hvor man skal være medlem med adgang til hele sin klubs tilbud, hvis man skal have et fuldt DGU-kort.

Lørdag gav nogle deltagere udtryk for bekymringer, hvis Silkeborgs forslag skulle blive vedtaget. Nogle gav udtryk for, at en ændring ville gøre det mere uigennemskueligt, når fusionsklubber stillede med hold i DGU-turneringen.

En anden var i tvivl om, hvad det ville betyde for eksempelvis spillere med kun hverdagsmedlemskab, hvis Silkeborgs forslag blev vedtaget.


På mødet var også et forslag om en kontingentstigning til Dansk Golf Union på tre kroner per medlem i 2018 til afstemning. Det blev vedtaget.

Helle Kristensen og Karin Thøgersen blev på repræsentantskabsmødet genvalgt til Dansk Golf Unions bestyrelse.