Submitted by Anonymous (not verified) on
Mobil_haand_dgu-kort_digi.jpg

Digitalt DGU-kort på vej

Som tidligere udmeldt indfører Dansk Golf Union, efter ønske fra såvel spillere, golfklubber som union, et digitalt DGU-kort. Fremadrettet vil der ikke blive udsendt fysiske plastikkort til nye medlemmer eller som erstatning for mistede kort.  

Det digitale DGU-kort som er baseret på QR-koder, vil i første omgang være tilgængeligt via GolfBox' app fra den 3. april 2023, hvorefter alle nye DGU-kort kun udstedes i en digital version. 

I dag bruges DGU-kort primært til at identificere sig som gyldigt medlem af en dansk golfklub, og til at logge ind for at booke/bekræfte tider samt udskrive og indtaste scorekort i GolfBox touchskærme i klubben. Alt dette vil også blive muligt med det digitale DGU-kort.

Det digitale DGU kort kan benyttes på to måder:

- med appens/telefonens kamera scanne en QR kode for at identificere sig. 
- vise en QR kode til en scanner (hvor sådanne findes) 

Fra 3. april vil alle danske golfspillere, som har et aktivt medlemskab med DGU-kort, kunne tilgå den digitale version af kortet via GolfBox' app. I senere versioner vil DGU-kortet også være tilgængelig via DGU's egne platforme. 

Spillere, som i dag har et aktivt fysisk DGU-kort vil dog stadig kunne bruge dette til såvel identifikation som login, og ligesom nye spillere (som fremover alene har en digital version), altid også vil kunne logge ind "bare" ved at taste brugernavn og adgangskode direkte på skærmen. 

 

Hvordan virker kortet?

Hvor en spiller ønsker at bruge sit Digitale DGU-kort (for at logge ind uden at bruge DGU-nummer/adgangskode) åbnes GolfBox' app på ens telefon, og kortet vælges i menuen. Her vil spilleren blive præsenteret for noget ala dette skærmbillede: 

 

Heraf fremgår spillerens navn, DGU-nummer, hjemmeklub samt handicap til identifikation. Skulle spilleren på banen blive bedt om at vise sit DGU-kort kan det hermed gøres ved at vise dette digitale DGU-kort. 

For at bruge kortet til at logge ind på GolfBox' touchstander i klubben (der til at starte med er den primære funktion) bruges en QR kode. Alle standere vil få opdateret software som på skærmen fra 3. april vise en QR kode klar til at blive scannet. 

I det digitale DGU-kort vælger spilleren kamera ikonet med "klik her for at scanne klubbens QR kode". Det vil åbne telefonens kamera og så snart kameraet ser QR koden vil spilleren været logget ind. 

 

 

Hvis spilleren i stedet ønsker at touchstanderen (eller andet med en stregkode/QR scanner) skal skanne det digitale DGU-korts egen QR kode, så vælges "Vis QR-kode", og spillerens egen QR kode der nu vises på skærmen i appen vil kunne blive scannet og dermed logge spilleren ind. 

 

Ændringer i klubben

I GolfBox vil funktionen til at bestille et DGU-kort blive spærret, og erstattet med en knap med "Generer DGU kort". Der vil således ikke længere skulle laves en ordre på et DGU-kort hos os, men den nuværende historik på DGU-kort vil dog blive bibeholdt til at se/administere alle de fysiske udstedte kort. 

Bestillinger på fysiske kort som ikke kan nå at blive sendt ud inden den 3. april vil automatisk blive konverteret til et digitalt som kan bruges fra den 3. april 2023.

Hvis en klub op til deadline vælger at udstede et DGU-kort, genererer systemet i stedet et Digitalt DGU-kort som vil være tilgængeligt for spilleren (efter 3. april). 
 

Bruger klubben i dag DGU-kortet til andet end identifikation som aktiv DGU spiller - fx adgangssystemer og/eller boldmaskiner - ved at aflæse kortets magnetstribe (swipe kortet) eller bestille kort med NFC chip, så vil sådanne systemer skulle ændres. 

Det digitale DGU-korts QR kode er designet således at det indeholder samme information som magnetstriben på det fysiske kort. Det betyder at med en QR-kode læser/scanner vil kortet også fremover kunne bruges som login til eksterne systemer.

I kommende versioner vil det også være muligt for andre online systemer at indbygge samme funktionalitet som i GolfBox touchstandere, med en scanning af QR kode og en integration til at godkende spilleren via DGUs Database. 

I forbindelse med det tidligere udsendte IT-spørgeskema til de danske klubber blev der også spurgt til eventuelle konsekvenser for klubberne ved udfasningen af det fysiske DGU-kort. Her blev der ikke rejst uløselige problemstillinger.

Flere henviste til at kortet også blev brugt til at trække bolde på drivingrangen, men mange var allerede i overvejelser om at skifte til GolfMores løsning, der har sin egen app eller mulighed for login med lokale kort.

Alternativt bør en QR-kode scanner kunne erstatte en magnetkortlæser. 

 

Opsummering

  • Dansk Golf Union skifter til et digitalt DGU-kort til sæsonstart 2023. 

  • Alle spillere med et nuværende kort beholder dette og dets funktioner

  • Alle spillere med et aktivt medlemskab af en dansk golfklub vil pr. 3. april have en digital version af deres DGU-kort som i første omgang er tilgængelig i GolfBox' app

  • Der vil blive lukket for bestilling af fysiske kort før overgangen. 

  • Det digitale kort vil kunne bruges som identifikation som værende aktiv spiller samt login til GolfBox (og andre systemer med QR scanner). 

  • Kortet vil kunne scanne en QR kode (præsenteret på skærm) med telefonens kamera ELLER præsentere en QR kode til en scanner. 

  • Systemer, som i dag udnytter det fysiske korts magnetkode (eller chip), skal tilpasses for at spillere som udelukkende har et digitalt DGU-kort kan anvende systemet. 

 

Spørgsmål og input til teknikken/systemet omkring kortet er velkomne til Nick Hüttel på nih@dgu.org.