Submitted by hkr on Mon, 11/27/2023 - 17:55
Landsseminar 2024

Du inviteres hermed til Landsseminar søndag den 14 januar 2024

27/11-2023

Antallet af golfspillende børn og unge falder fortsat, og vi skal vende udviklingen.  

Derfor vil vi gerne invitere dig til Kolding søndag d. 14 januar, hvor vi på dagen vil løfte sløret for en helt ny strategi for børne- og ungeområdet. Den nye strategi er et resultat af et nyt og historisk samarbejde mellem PGA og Dansk Golf Union for børne- og ungeområdet i Danmark. Strategien har det overordnede mål at få flere børn og unge til at spille golf, og landsseminaret bliver således startskuddet på den nye strategi.

Miljøet i golfklubben er altafgørende for, om børn og unge vælger golf til og vi tror på at succesen ligger i kvaliteten i det lokale arbejde. Foruden præsentationen af den nye strategi vil dagen derfor bestå af inspirerende oplæg og workshops som tager udgangspunkt i hvordan vi kan skabe kvalitet og dermed et godt og samlet produkt for børn og unge lokalt.

André Lachance vil dele ud af sine erfaringer med hvordan vi skaber succesfulde miljøer med kvalitet for alle. Niels Grinderslev vil derefter oversætte en del af denne teori til mere praksisnær forståelse i golfklubben. Da træning er en stor og vigtig del af det at være ung i en golfklub, vil vi, efter frokosten, bevæge os endnu mere mod praksis i klubben og lade os inspirere af kompetente trænere som vil give os deres syn og viden om trænerrollen i succesfulde miljøer. 

Slutteligt får vi mulighed for at hilse på de fem distrikter og blive klogere på distrikternes vigtige rolle i forbindelse med eksekveringen af den nye strategi.

Seminaret giver samtidig en enestående mulighed for at netværke med andre engagerede inden for børne- og ungdomsgolf i Danmark.

Med mange spændende initiativer på vej, ser vi frem til at byde jer velkommen og vi opfordrer klubberne til at deltage ved at sende mindst én repræsentant ud over jeres trænere til seminaret. Vær opmærksom på at trænere skal tilmelde sig direkte til PGA. Se vedhæftet PDF fra PGA. Del meget gerne denne invitation med din træner. Til info er seminaret første dag af PGA´s årlige seminar, hvorfor vi håber at se rigtig mange trænere også.  

Vi glæder os til at se dig søndag den 14 januar 2024 i Kolding. Spred gerne budskabet i din klub. 

 

Tilmelding

Du tilmelder dig landsseminaret på denne side

Vær opmærksom på at trænere skal tilmelde sig direkte til PGALæs mere om PGA tilmelding her

 

Dokumenter fra dagen (pdf)


PGA og DGU´s børne- og ungestrategi

Successful environments in long term development perspective

The important role of the coach

Motiverende golfmiljøer - Nationalt seminar januar 24

Juniorprojekt vol 2


Program for dagen - klik og læs

Program for dagen - klik og læs