Submitted by hkr on Thu, 01/26/2023 - 14:55
eliteudvikling

Eliteudvikling

26/01-2023

Anbefalinger til klubbens elitearbejde

I Dansk Golf Union vil vi gerne gøre en ekstra indsats for at styrke klubbernes drift med baggrund i den viden, der er opsamlet igennem mange år i Dansk Golf Union. De danske golfklubber gør brug af Dansk Golf Unions services, og i sekretariatet bliver der til stadighed opbygget en større og større vidensbank, som skal komme golfklubberne til gode.

Anbefalingerne er opdelt i områder, som har med golfklubbernes aktiviteter at gøre. Anbefalingerne er endvidere opdelt i tre klasser: "Skal", "bør" og "en god idé". "Skal" er de forhold, som klubberne lovgivnings- og aftalemæssigt må have styr på. "Bør" er de forhold, som vi mener, er vigtige, at golfklubberne tager aktivt stilling til, og som Dansk Golf Union mener, bør prioriteres. Afslutningsvis er "en god idé" de forhold, som kan være udviklende for klubben, og hvor der kan findes inspiration til aktiviteter, som vil gavne klubben.

Link til anbefalingerne her.

Nedenfor gennemgås de mest almindelige spørgsmål som vi bliver stillet om udlandet, handicap og amatørreglerne.

 

Elitespilleres deltagelse i udenlandske turneringer

Tilmelding til udenlandske turneringer sker ved direkte henvendelse til arrangørklubben eller forbundet i det pågældende land. I langt de fleste tilfælde findes info og tilmeldingsblanketter på arrangørernes hjemmesider, og hvis en tilmelding kræver DGU-godkendelse af eks. spillerens HCP, så hjælper vi gerne med det. Kontakt elitekoordinator Katrine Kring Lorentzen for godkendelse eller yderligere info.

De forskellige internationale turneringer findes her:

 

Elitespillere og uddannelse

Det er langt fra alle, der ender med at kunne leve af at spille golf, og for at komme ind på eks. træneruddannelsen kræver det en bestået ungdomsuddannelse, så vi anbefaler klart, at elitespillerne følger en uddannelse, indtil de deltager i fuldt program på minimum Ecco eller Nordea Tour.

  • På denne side er der links til forskellige uddannelser i Danmark og udlandet - herunder USA og info om mulighederne via Team Danmark.

 

Regulering af prohandicap

Når en amatør overgår til professionel status beholder spilleren sit handicap, indtil denne opnår en kategori eller placering, som giver mulighed for tildeling af et fast pro-hcp.

 

Logoer på eliteholds sportstøj

Kun som en del af et hold må amatørspillere have sponsorlogoer på deres spilletøj, og hvis der ikke er "dygtige eller kendte" spillere på holdet, så er der ingen begrænsninger i antal logoer og størrelsen af disse. Hvis der er "dygtige eller kendte" spillere på holdet, så må der kun være et sponsorlogo pr tøjdel, og dette må maksimalt være 220 mm i omkreds. Tøjets normale mærke/logo samt klublogo må derudover gerne være på tøjet.

  • For en uddybning af, hvilke spillere der er defineret som "dygtige eller kendte" kan det særlige tillæg fra Amatør & Ordensudvalget åbnes her.

 

Navn på golfbags og sko for amatørspillere

Hvis der ikke er andre reklamer på bag'en end fabrikat-logoet, så kan alle amatører uden begrænsninger have navn på bag'en. Hvis der er yderligere logoer på bag'en, så må spillere, som er definerede som "dygtige eller kendte", ikke have navn på bag'en. For sko gælder samme regler.

 

Sponsorpenge til amatørspillere

En amatørspiller kan ikke sponseres direkte, medmindre der er tale om et godkendt legat, som administreres af DGU iht. Amatørreglerne og R&A Decisions til Amatørreglerne. Et sponsorat kan tegnes gennem klubben, hvor klubben (evt. i samarbejdse med sponsor) definerer betingelserne for, hvem der er omfattet af sponsoratet, og hvilke ydelser der kan gives tilskud til. Disse ydelser (eks. ekstra træning og rejsegodtgørelse mv. til turneringsdeltagelse) skal altid være iht. gældende Amatørregler, og enkelte spillere kan ikke nævnes med navn/forpligtes i en kontrakt eller reklamere for noget firma.

Juniorspillere, der deltager i juniorturneringer, må dog gerne modtage rimelig udgiftsdækning fra et firma eller ikke-familiemedlem, blot der ikke er reklame eller omtale forbundet herved.

 

R&A vejledninger i relation til amatørreglerne