Submitted by hkr on
eliteudvikling

Eliteudvikling

Anbefalinger til klubbens elitearbejde

I Dansk Golf Union vil vi gerne gøre en ekstra indsats for at styrke klubbernes drift med baggrund i den viden, der er opsamlet igennem mange år i Dansk Golf Union. De danske golfklubber gør brug af Dansk Golf Unions services, og i sekretariatet bliver der til stadighed opbygget en større og større vidensbank, som skal komme golfklubberne til gode.

Anbefalingerne er opdelt i områder, som har med golfklubbernes aktiviteter at gøre. Anbefalingerne er endvidere opdelt i tre klasser: "Skal", "bør" og "en god idé". "Skal" er de forhold, som klubberne lovgivnings- og aftalemæssigt må have styr på. "Bør" er de forhold, som vi mener, er vigtige, at golfklubberne tager aktivt stilling til, og som Dansk Golf Union mener, bør prioriteres. Afslutningsvis er "en god idé" de forhold, som kan være udviklende for klubben, og hvor der kan findes inspiration til aktiviteter, som vil gavne klubben.

Link til anbefalingerne her.

Nedenfor gennemgås de mest almindelige spørgsmål som vi bliver stillet om udlandet, handicap og amatørreglerne.

 

Elitespilleres deltagelse i udenlandske turneringer

Tilmelding til udenlandske turneringer sker ved direkte henvendelse til arrangørklubben eller forbundet i det pågældende land. I langt de fleste tilfælde findes info og tilmeldingsblanketter på arrangørernes hjemmesider, og hvis en tilmelding kræver DGU-godkendelse af eks. spillerens HCP, så hjælper vi gerne med det. Kontakt elitekoordinator Katrine Kring Lorentzen for godkendelse eller yderligere info.

De forskellige internationale turneringer findes her:

 

Elitespillere og uddannelse

Det er langt fra alle, der ender med at kunne leve af at spille golf, og for at komme ind på eks. træneruddannelsen kræver det en bestået ungdomsuddannelse, så vi anbefaler klart, at elitespillerne følger en uddannelse, indtil de deltager i fuldt program på minimum Ecco eller Nordea Tour.

  • På denne side er der links til forskellige uddannelser i Danmark og udlandet - herunder USA og info om mulighederne via Team Danmark.

 

Logoer på eliteholds sportstøj

Amatørreglerne er ændret radikalt fra 1. januar 2022 og nu er der stort set ikke længere nogle begrænsninger. Det anbefales dog at læse reglerne og FAQ, til regel 6, som findes på denne side. 

 

Sponsorpenge til amatørspillere

En amatørspiller må med de nye regler fra 1. januar 2022 gerne sponseres direkte af firmaer og lignende. Der gøres opmærksom på at der skal betales skat af indtægterne og der i den forbindel bør oprettes et sportsregnskab, hvor udgifter til træning og turneringer kan trækkes fra. Læs mere om det på denne side.