Submitted by Anonymous (not verified) on
FGk_2.jpg

Frederikssund Golfklub har fundet deres rekrutteringsvej

Når Frederikssund Golfklub afholder rekrutteringsarrangementer, så bliver det gjort efter en skabelon, der i 2018 har givet imponerende resultater.

Ved rekrutteringsarrangementer så som Spil med Dag står der hver gang en række frivillige medlemmer - faddere - klar til at mandsopdække gæsterne i løbet af dagen. Hver fadder får tildelt 2-3 gæster. Når fadderen og gæsterne hele dagen igennem følges ad, får gæsterne en unik oplevelse ikke bare af golfspillet, men også af det sociale liv i klubben og af den kærlighed medlemmerne har til golfspillet.

Frederikssund Golfklub sørger også for, at de lærer effekten af deres markedsføringskanaler at kende. Således starter hver enkelt gæst i sekretariatet, hvor et spørgeskema udfyldes med spørgsmål om, hvor man har hørt om rekrutteringsarrangementet. Øverst på listen ligger, ikke overraskende, “hørt fra venner og bekendte”, nummer to er “bannere i byerne omkring Frederikssund” og først længere nede af listen ligger i Frederikssund Golfklubs tilfælde “Facebook og Instagram”. På den måde har det været muligt for klubben at justere markedsføringen op til rekrutteringsarrangementerne.

Klubben sørger selvfølgelig også for, at gæsterne bliver introduceret til golfspillet. Klubbens træner står for at introducere det lange spil for gæsterne, mens fadderen står for det korte spil. Klubben sørger desuden også for, at gæsterne får gratis mad og drikke. Dagen slutter igen i sekretariatet, hvor der bliver uddelt brochuremateriale og hvor der bliver tegnet nye medlemskaber.

 

Indmeldelsesprocenten er flot

Alt det ovenstående har ført til, at Frederikssund Golfklub i 2018 har haft en indmeldelsesprocent på ca. 33%. Med fire arrangementer og et gennemsnitligt besøgstal på ca. 40 gæster, så har det udmøntet sig i mange nye, betalende medlemmer.

 

Kontakt: Jytte Rudolph, Hverveudvalgsformand, Frederikssund Golfklub