Submitted by Anonymous (not verified) on
GIC_screen.png

Friske tal fra Golfspilleren i Centrum

“You are in the happy people business” - Gregg Patterson.

Ovenstående citat er fra en amerikansk manager. Analyseværktøjet “Golfspilleren i Centrum” skal netop ses i dette lys.

  • Hvordan kan vi gøre oplevelsen for den enkelte golfspiller bedst mulig?

  • Hvordan oplever greenfeegæsten klubben?

  • Hvordan sikre vi tilfredse medlemmer for at mindske frafaldet?

  • Kan vi gøre begyndelsen i golfklubben endnu bedre for at sikre, at en større del af prøvemedlemmerne melder sig ind?

  • Af hvilke årsager sker udmeldelserne?

 

Golfspilleren i Centrum kan give den enkelte golfklub svar på ovenstående.

 

Nye resultater ligger klar til klubben

Medlemmer i 112 klubber bliver alle inviteret til at deltage i spørgeundersøgelsen én gang om året. Invitationerne deles over tre udsendelser, hvor en tredjedel af medlemmer spørges i hhv. maj, juli og september. Resultaterne for juli udsendelse ligger nu tilgængelig for den enkelte klub, og i alt har 11.300 medlemmer benyttet muligheden for at give deres mening tilkende om golfklubben.

Det er rigtig vigtig for den enkelte golfklub at vide hvor klubben står i dag i forhold til hvad der er vigtigt for medlemmerne og gæster, for at kunne danne grundlag for fremtidige indsatser og mål.

 

Dansk Golf Union hjælper gerne klubber, som har behov for vejledning til analyse af resultaterne. Desuden deltager vi gerne i en proces omkring, hvilke indsatser der bør gøres på baggrund af resultaterne, for at nå golfklubbens fremtidige mål.
 

Erfaringsdeling i facebook-gruppe

Udover hjælp til analyse af resultaterne fra Dansk Golf Union, så kan klubberne også hjælpe hinanden i en nyoprettet Facebook gruppe. Intentionen med gruppen er, at klubberne kan bruge hinanden til at dele erfaringer i brugen af "Golfspilleren i Centrum", stille spørgsmål og komme med løsninger på problemstillinger. Link til Facebook-gruppen sendes direkte til brugerne af Golfspilleren i Centrum.

 

Kom godt i gang med Golfspilleren i Centrum

Hvis klubben ikke benytter Golfspilleren i Centrum, men gerne vil høre mere om analyseværktøjet, så kommer vi gerne forbi til en præsentation.

 

112 danske klubber benytter analyseværktøjet Golfspilleren i Centrum, hvor gæster, medlemmer, nye i klubben og udmeldte spørges om deres oplevelse af golfklubben. Ydermere har 37 klubber valgt kun at spørge sine nye medlemmer.