Submitted by Anonymous (not verified) on
Fugle_banen.png

Fugle på golfbanen

Flere golfklubber har allerede et godt samarbejde med lokale ornitologer om kortlægning af fuglene på golfbanen. Desuden har flere klubber succes med fuglevandringer for både medlemmer og andre interesserede.

På nationalt plan arbejdes der i øjeblikket på et forskningsprojekt hvor der kortlægges hvordan stærene kan hjælpe greenkeeperen med at passe golfbane og bekæmpe stankelbenslarver.

 

Dansk Golf Union vil i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening (DOF) gerne styrke dette samarbejde mellem fugleinteresserede og golfklubber, og vil derfor opfordre til et samarbejde. De lokale DOF-afdelinger er allerede blevet opfordret til et tættere samarbejde, så tag endelig kontakt til den lokale afdeling og drøft et muligt samarbejde.

Læs mere her:
https://www.dof.dk/aktiv-i-dof/lokalafdelinger

Er klubben interesserede i at vide mere - kontakt da venligst banechef Torben Kastrup Petersen.