Submitted by Anonymous (not verified) on
Golf-Gavner-Info-plakat.png

Golf gavner-plakat til alle golfklubber

Dansk Golf Union lancerede i efteråret en stor kampagne og aktivitet, som skal hjælpe de danske golfklubber med at ændre opfattelsen af golfsporten. Kampagnen har fået navnet “Golf gavner” og Dansk Golf Union har lavet en plakat, som vil blive sendt til alle golfklubber.

I forbindelse med projektet har Dansk Golf Union fået produceret en stor rapport og analyse af de danske golfspillere.

- Undersøgelsen som er lavet af Damvad Analytics konkluderer, at minimum 74 af de 795 medlemmer af en gennemsnitlig golfklub ville blive inaktive, hvis klubben ikke fandtes. En almindelig dansk golfklub sparer derigennem samfundet for minimum 320 årlige sygedage, siger Jesper Jürgensen, kommunikationschef i Dansk Golf Union.  

Der er også tydelige økonomiske gevinster ved at have en golfklub i lokalsamfundet. Undersøgelsen fra Damvad dokumenterer, at en golfklub gennemsnitlig omsætter for næsten ni millioner kroner og skaber 13 fuldtidsjobs i Danmark.

De væsentlige resultater i rapporten fremgår af plakaten, som alle golfklubber vil modtage inden jul.

 

Arbejdet med omdømmet er fokuseret omkring fire områder, hvor Dansk Golf Union mener at golf gavner:

 

Golf gavner det sociale liv

De danske golfklubber bygger ligesom alle andre idrætsforeninger på demokratiske processer og folkeoplysende værdier. Og foreningslivet lever i bedste velgående i de danske golfklubber. I golfklubberne er der plads til udøvere fra alle sociale lag og alle aldersgrupper. Her mødes direktøren med håndværkeren og skoleeleven med pensionisten. Men fælles for dem alle er, at de ikke kun er en del af en sport, men et fællesskab og en klub, der er rammen om relationer og samvær på tværs af generationer og sociale skel.

 

Golf gavner økonomien lokalt

I Danmark er en golfklub ikke kun en forening, men en lille virksomhed, der skaber arbejdspladser. Den gennemsnitlige golfklub omsætter for knap ni mio. kroner og bidrager til over 20 jobs. Golfspillere bruger tid og penge på at spille andre baner i landet. På den måde er golfspillere med til at sikre den nationale turisme, også i udkantsdanmark, hvor golfklubberne kan fungere som små vækstcentre.

 

Golf gavner naturen

De danske golfklubber tager hensyn til naturen og den påvirkning sporten har på miljøet. I løbet af de sidste fem år er brugen af pesticider blevet nedbragt med over 50 procent. En golfbane bliver generelt brugt til meget mere end sport. Golfbaner består af skove, søer og naturarealer som bruges til stiforløb og løberuter, der gør banen til et rekreativt område. Fælles for de danske golfbaner er, at de er en naturlig del af det lokale miljø

 

Golf gavner sundheden

Golfsporten rummer alle danskere. De mere end 150.000 golfspillere i Danmark kommer fra alle sociale lag og aldersgrupper. Fælles for de mange golfspillere er, at de er aktive i længere tid end andre idrætsudøvere. Inaktivitet er en væsentlig årsag til flere forskellige livsstilssygdomme. Så når golfspillere går en runde, der ofte er over 10 kilometer, er de ikke kun med til at reducere risikoen for at få disse sygdomme - de forlænger også deres liv.