Submitted by Anonymous (not verified) on
diabetes golf 15.jpg

Golf og Diabetes-klubber godt fra start

12 golfklubber og Diabetesforeningens lokalforeninger har etableret særlige diabeteshold, som starter i foråret.

Initiativet er en del af det strategiske samarbejde, som Diabetesforeningen og Dansk Golf Union har indgået for at introducere golf som en god motionsform, der kan være med til at sikre et aktivt liv med diabetes.

De første hold begynder op til Golfens Dag den 22. april og fælles for alle 12 klubber er, at holdene har fokus på både de typer diabetikere (type 1 og type 2), men også deres pårørende. 

Diabetestilbuddene er skabt med afsæt i erfaringer fra tidligere projekter og i et tæt samarbejde med de enkelte golfklubber og de lokale aktivitetsledere fra Diabetesforeningens lokalforeninger.

I Brønderslev Golfklub var Brønderslev Kommune også involveret i projektet og med til at skyde det i gang. Diabetes-holdet er et led i projektet "Bevæg dig for livet - Senior", hvor målet er frem til 2020 at få flere borgere på 60+ til at dyrke motion. Formand for social- og sundhedsudvalget i Brønderslev Kommune, Martin Bech (V), glædede sig over tiltaget:

- Vi håber, at det resulterer i, at borgerne bliver sundere, men kommunen sparer forhåbentligt også udgifter, siger han. Der satses på frem til 2020 at få 15 procent flere borgere på 60+ til at dyrke motion i en forening.

 

Læs en reportage fra Nordjyske om projektet i Brønderslev:

https://nordjyske.dk/nyheder/broenderslev/golf-giver-et-sundere-liv/3819293d-361f-490b-ba22-71186f98808a