Submitted by lfi on
Soderberg_Pension.png

Golfpension hos Söderberg & Partners

Som medlem af Dansk Golf Union har golfklubben mulighed for at tilslutte sig ”Golfpension” - en særlig attraktiv pensionsaftale for klubbens ansatte i PFA Pension.

Golfpension er etableret i et samarbejde med Söderberg & Partners og PFA Pension og giver Golfklubbernes ansatte mulighed for at opnå er attraktiv pensionsordning – som er mere fordelagtig end dét, klubbernes ansatte hver især kan opnå.

 

Med aftalen får klubbens ansatte mulighed for:

 • Billig forsikringsdækning ved sygdom, kritisk sygdom og død

 • Lave omkostninger

 • Lempelige helbredskrav

 • Sundhedsforsikring på gunstige vilkår

 • Individuel rådgivning og overblik

 

Golfpension vil løbende blive evalueret, optimeret og forbedret via den opfølgning, som foretages i samarbejdet med Söderberg & Partners og PFA.

Kontaktperson på GOLFPENSION

Søren Hvekstrup
Söderberg & Partners
Kundechef

Mobil: +45 5383 3166

soren.hvekstrup@soderbergpartners.dk

Forsikring Golf

Din Helbredssikring i Golfpension i PFA omfatter bl.a.:

 • Udgifter til forundersøgelser, behandlinger og efterkontrol på hospitaler, klinikker eller hos speciallæger

 • Psykolog (behovsbestemt)

 • Behandling hos en psykiater (op til 12 konsultationer)

 • Kiropraktor, fysioterapeut og osteopat (behovsbestemt)

 • Akupunktur og zoneterapi (op til 12 behandlinger samlet)

 • Behandling af misbrug af alkohol, medicin og andre rusmidler (op til 132.000 kr.)

 • Genoptræning (op til 24 måneder)

 • Rekreationsophold (op til 3 måneder)

 • Medicin (op til 6 måneder)

 • Diætist (op til 12 konsultationer ved BMI over 30 samt under 18)

 • Midlertidig hjemmehjælp og hjemmesygeplejerske (op til 3 måneder)

 • Transport

 • Second opinion

 • Børn under 24 år

 

Du skal altid starte med at kontakte din egen læge for at få vurderet dine behandlingsbehov og eventuelt få en henvisning til behandling. Det sikrer, at du kommer til den rigtige forundersøgelse og/eller får den rigtige behandling.

Det er ikke nødvendigt med en lægehenvisning, hvis du har behov for behandling hos psykolog ved symptomer på stress eller behandling hos kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut, akupunktør.

 

Golfpension i PFA sikrer dig og Golfklubben en udbetaling, hvis du bliver syg – det er både ved midlertidig og længerevarende sygdom.

Hvis du mister mere end halvdelen af din erhvervsevne og er uarbejdsdygtig i over 3 måneder, så udbetales dækningen.

Du har mulighed for en forsikringsdækning fra 20 % af din løn og op til 80 % af din løn.

Hvis du modtager ressourceforløbsydelse fra kommunen, vil du fremover have mulighed for at få en løbende udbetaling på 80 procent af din løn – uanset hvilken dækning, du har valgt.

Udbetalingen sker til Golfklubben, så længe Golfklubben udbetaler dig løn.

Stoppes din ansættelse i Golfklubben udbetales dækningen til dig, så længe din erhvervsevne er nedsat.

Hvis du ikke får din erhvervsevne tilbage – udbetales dækningen til dig – helt frem til pensionsalder.

Hvis du får udbetalt forsikringsdækningen vil Golfpension i PFA vedligeholde dine indbetalinger på din pension frem til pensionsalder - det betyder, at dækninger ved Kritisk sygdom og Død fortsætter, og derudover betaler Golfpension i PFA ind til din opsparing, så du fortsat kan spare op til din pensionisttilværelse.

Golfpension i PFA sikrer dig et skattefrit engangsbeløb, hvis du får en kritisk sygdom. Det kan være: 

f.eks. hjerneblødning, bypass operation, visse kræftformer, organtransplantation, muskelsvind, parkinsons, alzheimers, blindhed, døvhed m.fl.

 

Udvid din forsikring med børnedækning

Du har mulighed for at udvide din forsikring ved kritisk sygdom med en børnedækning, hvor du vil få udbetalt en skattefri engangsudbetaling, hvis dine børn under 24 år får stillet en af de dækningsberettigede diagnoser.

Golfpension i PFA sikrer din familie et engangsbeløb, hvis du dør inden pensionsalder.

De får således en sum penge, som kan gøre det muligt, at omstille sig i en ellers svær tid og bevare levestandarden i en periode. Derudover får de udbetalt det du har sparet op på pensionsordningen.

Børnepension – ekstra sikring af dine børn

Din livsforsikring giver dig mulighed for at tilvælge en børnepension, som sikrer dine børn under 24 år en løbende udbetaling, hvis du dør, før du skal på pension. Udbetalingerne er personlig indkomst for børnene.

Du har mulighed for at øge dækningen op til 25 procent af din løn. Det anbefales, at du vælger et niveau for udbetalingerne, som er inden for rammerne af dine børns frikort, så de undgår at skulle betale skat af udbetalingerne.

Er de rette sikrede, når du dør?

Det er vigtigt, at du tager stilling til, hvem der skal have eventuelle udbetalinger fra din pensionsordning, når du ikke er her mere.

Dækning hvis du bliver syg

Golfpension sikrer dig og Golfklubben en udbetaling, hvis du bliver syg midlertidigt eller varigt.

 • Hvis du mister mindst 50 pct. af din erhvervsevne og er uarbejdsdygtig i over 3 måneder, så udbetales dækningen.

 • Udbetalingen sker til Golfklubben, så længe Golfklubben udbetaler dig din normale løn.

 • Stoppes din ansættelse i Golfklubben udbetales dækningen til dig, så længe erhvervsevnen er nedsat.

 • Hvis du ikke får din erhvervsevne tilbage – udbetales dækningen til dig – helt frem til pensionsalder.

 • Hvis du får udbetalt dækningen vil Golfpension vedligeholde dine pensionsindbetalinger frem til pensionsalder.

Dækning ved død

Golfpension sikrer din familie et engangsbeløb, hvis du dør inden pensionsalderen

 • Hvis du dør, så udbetales der et engangsbeløb til dine efterladte.

 • De får således en sum penge, som kan gøre det muligt, at omstille sig i en ellers svær tid og bevare levestandarden i en periode.

 • Derudover, får de udbetalt det du har sparet op på pensionsordningen

Kritisk Sygdom

Sikrer dig et skattefrit engangsbeløb, hvis du får en kritisk sygdom.

Det kan f.eks. være:

 • hjerneblødning

 • bypass operation

 • visse kræftformer

 • organtransplantation

 • muskelsvind

 • parkinsons

 • alzheimers

 • blindhed

 • døvhed m.fl.

Kan jeg få en sundhedsforsikring som en del af pensionsaftalen?

En sundhedsforsikring kan du etablere for dig selv og din familie via Golfpension.

En sundhedsforsikring dækker bl.a.:

 • Fysioterapeut og Kiropraktor
 • Psykolog/akut krisehjælp
 • Speciallæge
 • Forundersøgelse
 • Privat hospital
 • Efterbehandling ved en skade
 • Genoptræning
 • Misbrugsrådgivning
 • o.ma.

Børn under 24 år er automatisk meddækket.

I hvilket forsikringsselskab ligger Golfpension?

Dansk Golf Union og Söderberg & Partners har valgt at placere Golfpension i PFA Pension.

PFA er et pensionsselskab, som udover pension og forsikring, også tilbyder opsparing for privatkunder og en række løsninger inden for blandt andet sundhed og boliger.

PFA er ejet af deres kunder, og blev stiftet i 1917 for at sikre danskerne frihed til at leve det liv, de ønsker.

Det er derfor en del af PFA`s DNA at bidrage til en positiv samfundsudvikling.

PFA har mere end 1,3 millioner kunder og 6000 virksomheds- og organisationskunder.

Om PFA

PFA

 

PFA er et pensionsselskab, men er meget mere end det. Udover pension og forsikring tilbyder PFA i dag også opsparing for privatkunder og en række løsninger inden for blandt andet sundhed og boliger.

PFA er ejet af deres kunder, og blev stiftet i 1917 for at sikre danskerne frihed til at leve det liv, de ønsker. Det er derfor en del af PFA`s DNA at bidrage til en positiv samfundsudvikling. I dag har PFA mere end 1,3 millioner kunder og 6000 virksomheds- og organisationskunder, og PFA arbejder hårdt hver eneste dag for at leve op til deres kundeløfte: Mere til dig.


PFA deler overskuddet med dig    

PFA blev stiftet af arbejdsmarkedets parter i 1917 for at skabe mobilitet på det danske arbejdsmarked og sikre danskerne frihed til at leve det liv, de ønsker. Fordi PFA ikke er sat i verden for at gøre deres ejere rige, kan langt hovedparten af den værdi, PFA skaber, gå tilbage til kunderne. Det er kernen i PFA`s forretningsmodel.

Erfaringer fra golfklubberne

Claus Trier Kjerkegaard
Club manager
Hedensted Golf Klub

Jeg har haft møde med Søren Hvekstrup fra Söderberg og Partners, som præsenterede Golfpension.

Vi kunne give hver af vores ansatte en gennemsnitlig besparelse/meropsparing på. ca. kr. 3.000 pr år i forhold til vores nuværende pensionsselskab – uden at forsikringsdækninger og vilkår blev forringet.

Martin Hansen
Head pro
Næstved Golf Klub

Næstved GK har etableret Golfpension via Söderberg & Partners i PFA.

Jeg havde min egen pensionsordning med relevante forsikringsdækninger.

I Golfpension fik jeg de samme dækninger, som jeg tidligere havde – men fik mine forsikringsdækninger til en pris der var kr. 7.000 billigere pr. år og det betød, at jeg fik kr. 7.000 mere sat ind på min pensionsopsparing pr år.

Peter Rønne
Klubmanager
Gilleleje Golfklub

Vi havde en samlet pensionsløsning for vores ansatte i et pensionsselskab.

Vi fik en henvendelse fra Søren Hvekstrup fra Söderberg & Partners, som præsenterede os for Golfpension i PFA.

Vi og vores ansatte har fået følgende udbytte ved, at skifte til Golfpension.

 • Vi havde udløb på vores tidligere pensionsordning ved 65 år - nu har vi fået folkepensionsalder.
  I praksis betyder det, at vi er dækket af vores forsikringsdækninger ved død og sygdom frem til folkepensionsalder og ikke som tidligere til 65 år.

 • En gennemsnitsmedarbejder hos os har udover ovenstående og fået ca. kr. 4.200 mere om året i opsparing, da forsikringsdækningerne er blevet billigere.

 • Hver medarbejder har fået individuelle rådgivninger, hvor forsikringsdækningerne er blevet tilpasset den enkeltes aktuelle behov.

Keld Lynge
Golfsekretær
Furesø Golfklub

Vi i Furesø Golfklub har sundheds forsikring for vores ansatte.

Søren Hvekstrup fra Söderberg & Partners fik mulighed for at kigge på mulighederne for en forbedring/besparelse på vores sundheds forsikring.

Resultatet blev, at vi fortsatte med den samme sundheds forsikring og fik en besparelse på kr. 4.500 pr. år på præmien.

Hans Henrik Brandt
Tidligere Golfmanager
Hornbæk Golfklub

Da jeg var Golfmanager i Hornbæk Golfklub fik vi Søren Hvekstrup fra Söderberg & Partners til at kigge på vores firmapensionsordning.

Efter gennemgangen havde hver medarbejder får en besparelse på omkostningerne på ca. kr. 3.000 pr år – som gik mere til pensionsopsparing hvert år.

Samtidigt fik alle en personlig gennemgang – som resulterede i, at den enkelte fik de korrekte forsikringsdækninger, ud fra det aktuelle behov.

Endvidere var der flere der regulerede indbetalingerne til pensionsopsparingen – så det passede til den enkelte.

Mads Faber
Golfmanager
Silkeborg Ry Golfklub

Som arbejdsgiver er det bl.a. vores opgave at sørge for, at vores ansatte har de bedste vilkår - herunder også på firmapension og sundhedsforsikrings området. Derfor valgte vi i april at skifte vores hidtidige pensionsleverandør ud med Golfpension via Söderberg & Partners.

Indledningsvist havde vi nogle gode møder med Lars Christiansen og Søren Hvekstrup fra Söderberg & Partners, som præsenterede os for et unikt analyseværktøj, hvor vi meget enkelt og uvildigt kunne sammenligne vores nuværende pensionsordning med de alternative muligheder vi kunne få på markedet.

Ud fra Söderberg & Partners analyseværktøj stod det klart, at vores ansatte kunne opnå betydelige forbedringer på firmapension og sundhedsforsikring i forhold til vores nuværende ordning, som vi ellers havde været udmærket tilfreds med. Bl.a. kunne vi opnå

 • Lavere forsikringspriser og omkostninger, hvilket betød en meropsparing pr. år for en gennemsnitsmedarbejder på ca. kr. 3.500.

 • Billigere sundhedsforsikring, og dermed fik den enkelte medarbejder en mindre beskatning.

 • Alle medarbejdere fik fornyet individuel rådgivning og tilpasning af forsikringsdækninger uden at den enkelte skulle afgive helbredsoplysninger.

 • Historisk bedre afkast af pensionsopsparing, til glæde for vores medarbejdere på lang sigt.

Selve skiftet til nyt selskab har været nem, og personalet har taget godt imod forbedringen. Vi kan derfor kun anbefale Golfpension via Söderberg & Partners, og et møde for gennemgang af pensionsordningerne i din golfklub også.

I øvrigt her vi i flere år også benyttet Söderberg & Partners på vores erhvervsforsikringer, med solide besparelser og bedre dækninger end hidtil. Her har vi altid oplevet en god og nærværende service, hvor der bliver taget hånd om tingene. I det daglige har vi jo mere spændende ting at tage os af, end forsikring og pension, så i sidste ende handler det også om at vælge en rådgiver og samarbejdspartner man har tillid til.