Submitted by Anonymous (not verified) on
Insektbo.png

Golfsportens Natur- og Miljøpriser 2019 - vind 75.000 kr eller 10.000 kr.

Golfklubber, der arbejder ambitiøst med natur og miljø, har nu mulighed for at blive hædret med både æren og 75.000 kroner, når Golfsportens Natur- og Miljøpris 2019 uddeles.

I lighed med de to sidste år vil der også være yderligere to inspirationspriser á 10.000 kr. at kæmpe om. Inspirationspriserne tildeles for enkeltstående gode initiativer inden for natur og miljø. 

Dansk Golf Union og den danske greenkeeperforening håber på, at mange danske klubber vil indsende deres forslag og dokumentere de aktiviteter, som klubben har iværksat for at fremme natur og miljø på golfbanen.

 

Deadline for ansøgning

Deadline for ansøgninger er d. 20. december 2018

Ansøgningsskemaerne og inspiration til natur- og miljøarbejdet kan findes her:

https://www.danskgolfunion.dk/artikel/golfsportens-natur-og-milj%C3%B8pris

 

I forbindelse med ansøgningen ser vi gerne, at der vedlægges nogle gode billeder af initiativerne.


Er der nogle spørgsmål til priserne så kontakt banechef Torben Kastrup Petersen på tkp@dgu,org.