Submitted by Anonymous (not verified) on
Skærmbillede 2020-09-08 kl. 13.00.02.png

Informationsmateriale til klubben og medlemmerne om det nye Handicapsystem

Vi overgår til det nye Handicapsystem fra januar 2021 og det afføder allerede nu stigende interesse og deraf følgende spørgsmål til klubbernes handicapansvarlige - om det er udvalg eller sekretariat. Dansk Golf Union og klubberne står derfor med en fælles opgave, hvor det gælder om at klæde medlemmerne godt på i de næste måneder. 

Den fælles opgave løses ved, at Dansk Golf Union uddanner klubberne til at løfte opgaven, og derefter sikrer, at diverse uddannelsesmaterialer er til rådighed for klubberne. Der er allerede gennemført 4 webinarer og der kommer ét opsamlingskursus mere den 24.9. På den måde har alle klubber haft mulighed for at få en detaljeret indføring i de nye Handicapregler. Så nu er vi nået til uddannelsesmaterialerne.

Klubbernes andel er - med disse værktøjer i hånden - at sikre information til det enkelte medlem om det nye Handicapsystem. Dog støtter DGU hele vejen igennem de næste måneder desuden med intensiveret kommunikation til medlemmerne via især Golf.dk. 

Derudover yder DGU naturligvis støtte til klubbernes handicapansvarlige på telefon eller email, og DGU vil ligeledes levere materiale, der tilbyder svar på de mere tekniske spørgsmål, for eksempel ved at vedligeholde en FAQ om det nye handicapsystem på danskgolfunion.dk.

På dette tidspunkt kan det evt. anbefales at lytte til den Podcast, hvor Nick Hüttel Olesen taler om det nye Handicapsystem. Den findes her.

 

Plan for de næste måneder

Allerede fra i dag er der materialer til rådighed for klubberne. Her på hjemmesiden under menupunktet “Regler og hcp” finder du under "Nyt Handicapsystem" et direkte link til materialerne.

Der er:

  • en Powerpoint præsentation, tilpasset til gennemgang på et medlemsmøde

  • mulighed for at hente to plakater til udskrift for at skabe opmærksomhed i klubben

  • en online folder og et online kursus om Handicapsystemet fra A-Z. 


Det bliver også på dette sted, der løbende tilføjes materiale, såsom præsentation til begyndere og spørgsmål/svar ark.

Klubberne opfordres til at anvende denne information og desuden gennemgå præsentationen på medlemsmøder for interesserede medlemmer enten nu i efteråret, og/eller før sæsonen næste år. 

Golf.dk/handicap får medlemmerne også information om de nævnte kurser, og klubberne bør derfor anbefale medlemmerne at søge denne information først, før de stiller spørgsmål til klubberne.

 

Ny funktion i GolfBox fra mandag d. 14. september

For at stille medlemmernes nysgerrighed og afhjælpe konkrete spørgsmål om konsekvenserne for deres eget handicap, laves allerede nu en ny funktion i GolfBox.

Fra på mandag d. 14. september vil det være muligt at logge ind på GolfBox og se en simulering af, hvad ens handicap ville være, hvis vi gik over til det nye handicapsystem lige nu. Simuleringen skal på en overskuelig måde gøre det lettere for golfspillere at forholde sig til, hvordan det nye handicap udregnes.

Systemet er designet således, at det er muligt at følge sin egen beregning af det nye handicap trin for trin. Dog forudsætter forståelsen af detaljerne, at spilleren har sat sig ind i disse på forhånd. Det foregår som sagt via Golf.dk/handicap. Fra på mandag vil en artikel på Golf.dk derfor guide golfspilleren i funktionen, og her bør alle som minimum starte, inden der klikkes på knappen i GolfBox. 

Det kan naturligvis stadig generere en del spørgsmål og samtaler i klubberne spillerne imellem, som bør rettes til handicapkomitéen i deres hjemmeklub. 

Men som nævnt ovenfor bør klubberne opfordre medlemmerne til først at søge information på de nævnte kurser og foldere, hvor de fleste spørgsmål bliver besvaret.

Desuden vil Dansk Golf Union som ovenfornævnt vedligeholde en FAQ om det nye handicapsystem på hjemmesiden.

 

Spørgsmål fra klubben kan rettes til:

Nick Hüttel Olesen
Mail: nih@dgu.org 
Mobil: 2116 1956

Ole Haag
Mail: oha@dgu.org
Tfl: 4326 2694