Submitted by Anonymous (not verified) on
Regionalmøde2017.png

Invitation til Regionalmøder 2018

Dansk Golf Union inviterer hermed til årets regionalmøder, hvor vi vil tage temperaturen på golfdanmark. DGU's bestyrelse lægger op til en dialog om de initiativer og tiltag, som DGU tilbyder golfklubberne. Gør de en forskel og hjælper vi de rigtige steder? Er der noget, vi skal gøre mere eller mindre af?

DGU vil endvidere redegøre for den seneste medlemsudvikling og komme med erfaringer fra IT-systemet Golfspilleren i Centrum.

Herudover gives en status på de nye Golfregler og implementeringen af disse samt andre væsentlige aktiviteter for 2019.

 

Regionalmøderne afholdes på følgende datoer og steder:

  • 24. oktober Fredensborg Golf Club

  • 25. oktober Rønnede Golf Klub

  • 30. oktober Hjørring Golfklub

  • 31. oktober Horsens Golfklub

  • 1. november Vejen Golfklub

 

Regionalmøderne er for golfklubbernes bestyrelsesmedlemmer/managers og DGU's bestyrelse. På mødet behandles aktuelle emner. Regionalmøderne giver golfklubberne og DGU's bestyrelsen lejlighed til at mødes under uformelle former og komme i dialog med hinanden. Golfklubbens bestyrelse opfordres til at sende formanden og næstformand/evt. manager til møderne. Det er valgfrit, hvilket regionalmøde man vælger at tilmelde sig til. Før selve mødet er der en runde golf i værtsklubben.

 

Tidsplan

Kl. 12.00 Omvendt gunstart med spil efter de nye regler og ready golf

Kl. 17.00   Velkomst

Kl. 18.00   Spisning

Kl. 18.45   Mødet fortsættes

Kl. 19.30 Pause med kaffe og kage

Kl. 20.30   Eventuelt

Kl. 21.00   Tak for i aften

 

Hvis klubben ønsker at drøfte et særligt emne, så skriv en mail til Christina Dalsgaard (cda@dgu.org) senest den 18. oktober 2018.

Tilmeldingsfristen til regionalmøderne er den 18. oktober, og den endelige dagsorden sendes til deltagerne den 22. oktober 2018.