Submitted by Anonymous (not verified) on
Ferie.png

Ny ferielov kan betyde ændret regnskabsmæssig opgørelse af feriepengeforpligtigelsen i 2019

 

Danmark får ny ferielov, som træder i kraft den 1. september 2020. 

Den 1. september 2019 indtrådte en overgangsperiode inden den nye ferieordning begynder, hvilket blandt andet betyder indefrysning af feriepenge for medarbejdere med løn under ferie og at den regnskabsmæssige feriepengeforpligtigelse splittes op i to, når klubben har årsafslutning efter den 1. september 2019:

  • Feriepengeforpligtigelse for tilgodehavende feriedage

  • Feriepengeforpligtelse, som senere skal indberettes til Fonden for feriemidler (de indefrosne feriepenge for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020)

 

(For medarbejdere, hvor der indbetales feriepenge til Feriekonto, fortsættes med indbetaling til Feriekonto, idet Feriekonto så sørger for korrekt indefrysning.)

 

 

Ændring af regnskabsmæssig opgørelse

I forhold til feriepengeforpligtelserne kan klubbens regnskab blive påvirket alt efter hvilken metode, der hidtil er anvendt til opgørelse af forpligtelsen. Det gælder i de tilfælde, hvor klubben hidtil har brugt ”Den summariske metode”, idet denne metode ikke kan bruges efter den nye ferielov.

Alle feriepengeforpligtelser for ferie skal nemlig fremover opgøres efter ”Den konkrete metode”.

 

Den konkrete metode tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders :

  • restferie på et givet balancetidspunkt
  • de faste lønrelaterede lønomkostninger, som klubben skal afholde ved afviklingen af den optjente ferie.

Omkostningerne opgøres i praksis som ”løn pr. dag” med udgangspunkt i den ansattes forventede bruttoløn tillagt medarbejderrelaterede omkostninger, som skal betales under afholdelse af ferie, f.eks. arbejdsgiverbetalt pension, personalegoder (fri telefon, bredbånd m.v.) divideret med det gennemsnitlige antal arbejdsdage.

 

 

Eksempel for beregning af ”løn pr. dag” for en medarbejder:

Bruttoløn (den seneste kendte månedsløn)    25.000 kr.
Arbejdsgivers andel af pension    2.500 kr.
Fri telefon (den månedlige omkostning)     200 kr.
Fri bredbånd (den månedlige omkostning)    300 kr.
Samlede faste månedlige lønomkostninger    28.000 kr.

                                                                               

Der er gennemsnitligt 21 arbejdsdage pr. måned, hvorfor den faktiske dagsløn kan opgøres til  28.000/21 = kr. 1.333.

 

Ovenstående beløb bruges ved beregning af feriepengeforpligtigelsen for tilgodehavende feriedage, som er optjent i 2018 og i perioden 1. januar til 31. august 2019, og ikke afholdt pr. balancedagen, f.eks. 31. december.

Der skal også hensættes forpligtigelse for optjente feriefridage, som ikke er afholdt pr. balancedagen efter samme metode.

Feriepengeforpligtelsen, som senere skal indberettes til Fonden for feriemidler (de indefrosne feriepenge), skal beregnes af den ferieberettigede løn, som er ethvert indkomstskattepligtigt lønbeløb og personalegode. Løn under ferie indgår ikke i den ferieberettigede løn.

For klubber, som har kalenderår som regnskabsår, vil denne forpligtigelse være 4 måneder i 2019 -regnskabsåret (1. september til 31. december).

 

Yderligere information

Har klubben spørgsmål til klubbens feriepengeforpligtigelse skal de rettes fortrinsvis til klubbens revisor eller Dansk Golf Union Anne Skaarup, adm.chef .