Submitted by Anonymous (not verified) on
Pesticider_sprøjtning.png

Pas på med dine pesticider i 2021

De nye belastningslofter, der gælder fra 1. januar 2021, er for især ukrudts- og insektmidler markant lavere end tidligere år. Det betyder i praksis, at golfklubberne kan behandle mindre arealer, før man rammer belastningsloftet.

Det er derfor meget vigtigt, at sæsonens behandlinger med pesticider planlægges nøje, så overskridelser af belastningsloftet undgås.

 

Ukrudtsmidler

Man skal således ift. ukrudtsbehandlinger være opmærksom, hvis man ønsker at benytte pesticider, som belaster relativt meget. Det gælder f.eks. Matrigon og Tomahawk. Her kan der ikke bruges særligt meget før lofterne rammes! F.eks. vil du kun kunne behandle 2,4 hektar fairway med fuld dosering Matrigon på en golfbane med 15,4 hektar fairway – så er hele loftet for ukrudtsmidler brugt.

For mindre belastende midler som Hussar og Express kan man behandle større arealer. Det samme gælder for Primus/Saracen, men der kan ikke længere bredsprøjtes på både fairways og semi-rough, som har været praksis i nogle klubber.

Der skal således et øget fokus på udelukkende at pletbehandle, de værste områder på banen.

 

Insektmidler

Hvis man ønsker at bruge Avaunt, skal man være opmærksom på, at der for de fleste golfklubber kun lige akkurat er plads til at behandle greens og intet andet! Alternativt undlade at behandle greens og bruge midlet andre steder på banen.

 

Svampemidler og vækstreguleringsmidler

Mht. svampemidler, så er belastningsloftet reduceret, men det skyldes en teknikalitet i beregningen af belastningsloftet. Så svampemidlerne kan bruges stort set uændret og det samme gælder vækstreguleringsmidlerne.