Submitted by Anonymous (not verified) on

Persondataforordning – RISMA-systemet er klar

Så er RISMA-systemet, særligt tilpasset til brug for golfklubber, blevet færdigt, og det kan nu bestilles her:

Risma infoside


Systemet hjælper med at:

  • komme igennem de forskellige krav i persondataforordningen
  • identificere de steder, hvor I ikke overholder reglerne i dag
  • opfylde dokumentationskravet efter forordningen
  • overholde persondatareglerne fremover

 

Som det også fremgår på bestillingssiden, er prisen kr. 3.000,- inklusiv moms for to brugere om året. Dette er en særlig pris for golfklubberne, hvorfor bestillingen foregår via DGU, da DGU over for RISMA skal bekræfte, at bestilleren er medlem af DGU. Aftaleforholdet om køb af systemet er imidlertid alene mellem jer som klub og RISMA.

Som nævnt på de netop afholdte kurser rundt omkring i landet, er eneste krav til den dokumentation, som man er forpligtet til at kunne levere til Datatilsynet på forespørgsel, at den skal være skriftlig og elektronisk. Det er således ikke et krav, at I køber eller benytter ovennævnte system, men det er DGU’s opfattelse, at systemet er et godt værktøj til at få indarbejdet de nye regler i klubberne, at det hjælper jer med at sikre, at I også fremover overholder reglerne og endelig vil I ved at danne rapporter fra systemet, kunne levere den dokumentation, som er et krav efter de nye persondataregler.


Nye standarddokumenter

Der bliver løbende lagt nye standarddokumenter op på DGU’s site til brug for jeres arbejde med persondatareglerne, så husk at kigge jævnligt her:

Persondata - standdarddokumenter