Submitted by Anonymous (not verified) on
Pesticider_sprøjtning.png

Pesticidforbruget på danske golfbaner på stabilt lavt niveau

Miljøstyrelsen har på baggrund af indberetningerne for 2020 opgjort det samlede pesticidforbrug og den samlede pesticidbelastning.

Vi er glade for at forbruget ligger på et lavt niveau takket været klubbernes, og især greenkeepernes, indsats.

Det er vanskeligt at komme det sidste stykke af udfasningen af pesticider, hvilket også vil kræve kommunikation til golfspillerne om betydningen for banens udseende. 

Til efteråret forsvinder det sidste pesticid mod insekter, så fremover må vi forvente alene at kunne bruge biologiske midler. Pilen har længe peget i denne retning, så der er brug for at greenkeepernes uddannelse bliver endnu bedre til at bringe ny viden om forebyggende pleje, så golfbanerne også i fremtiden kan møde golfspillernes ønsker.

 

Læs mere hos Miljøministeret om opgørelsen