Submitted by Anonymous (not verified) on
Pesticider_sprøjtning.png

Regeringen fastholder en lav pesticidbelastning på golfbanerne

Så blev regeringens sprøjtemiddelstrategi offentliggjort for 2022-2026:

Der skal fastholdes en lav pesticidbelastning på danske golfbaner bl.a. ved øget implementering af IPM samtidig med, at der opretholdes en god spillekvalitet på golfbanerne. Der er dermed fortsat fokus på beskyttelse af greenkeepernes og spillernes sundhed og på beskyttelse af miljøet.

 

Derfor foretages følgende:

- Miljøstyrelsen vil gennemføre projekter med henblik på udvikling, afprøvning og udbredelse af IPM-metoder på golfbaner med henblik på at mindske pesticidbelastningen forbundet med drift af golfbaner.

- Miljøstyrelsen vil gennemføre informationsindsatser om IPM målrettet greenkeepere og andre af golfbranchens aktører, fx driftsansvarlige bestyrelser og spillere.

- Landbrugsstyrelsen vil fortsætte en risikobaseret kontrolindsats på golfbaner.

- Miljøstyrelsen vil følge udviklingen i brugen af sprøjtemidler på golfbanerne via årlige opgørelser over belastning i overensstemmelse de reviderede belastningslofter i golfbekendtgørelsen, når det er relevant.

 

Læs mere om Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026