Submitted by lfi on
Udvalg begynder Golf regler etikette

Regler og etikette

Der er kun 24 regler, så golfspillet burde egentlig ikke være så svært at finde ud af. Men alligevel er reglerne den del af spillet som flest - både begyndere og øvede - har sværest ved at finde ud af.

 

Størstedelen af de danske golfklubber slår regel-og etiketteforløbet sammen, hvilket giver god mening, hvorfor Dansk Golf Union samlet set anbefaler, at:

 

• De mest simple og oftest benyttede regler og etiketter bør introduceres og dermed danne rammen for en sjov og uformel undervisning.

• Indlæring af regel og etikette bør ske ved hjælp fra træner, mentorer og eksisterende medlemmer ved den ugentlig turnering.

 

Dansk Golf Union anbefaler at lade nye golfspillere starte fra handicap 72, da det øger motivationen at kunne se sit handicap forbedre sig fra et så tidligt tidspunkt i forløbet som muligt.

Ved at starte fra handicap 72 vil næste runde herunder resultere i et lavere handicap og dermed en succesoplevelse, der kan være med til at motivere til yderligere træning og glæde ved golfen.