Submitted by lfi on Wed, 04/12/2023 - 14:29

Danmarksturneringen for ungdom golf logo

Danmarksturneringen for ungdom

Holdturnering: Til og med 24 år

Hcp.: ca. 18 og ned


Danmarksturneringen for Ungdom er en mulighed for, at blive en del af et klubelite hold og miljø. Turneringen henvender sig således til U25 spillere, der dyrker golf på et seriøst niveau, har lyst til at konkurrere på højt plan og har ambitioner om at udvikle deres golfspil til højest mulige niveau.

Danmarksturneringen for ungdom er en integreret del af den samlede Danmarksturnering, på lige fod med herrer/damer - seniorer, veteraner og superveteraner. Der spilles på Danmarksturneringens fastlagte spilleweekender.

Danmarksturneringen for ungdom Lubker

​​​​​​Danmarksturnering for ungdom spilles i 4 rækker: Elitedivisionen, 1. division, 2. division og kvalifikationsrækken.

Hvert hold består af 4 spillere (både piger og drenge). Der spilles 1 foursome og 2 singler. Matcherne spilles som hulspil fra scratch (uden handicap). Holdet spiller i puljer á 3-4 hold, hvor man spiller på både ude- og hjemmebane, dvs. at man løbende spiller kampe henover sæsonen.
 

 

Elite division

1. division

Kvalifikationsrækken

Teested 

Back tee 

Klub tee 

Klub tee 

Antal huller 

18 huller 

18 huller 

18 huller 

Spilleform/format 

Hulspil uden hcp. 

Hulspil uden hcp. 

Hulspil uden hcp. 

 

Hvem kan deltage i Danmarksturneringen for Ungdom?

Køn:

Danmarksturneringen for Ungdom er både for piger og drenge, dvs. at holdet kan være et rent drengehold, et rent pigehold eller et hold bestående af både drenge og piger.

Handicap:

Der er ikke en fast handicapgrænse for deltagelse i Danmarksturneringen for ungdom, hvilket svarer til den øvrige Danmarksturnering. Danmarksturneringen for ungdom skal ses som skridtet efter Holdturneringen og inden herre/dame-rækken i Danmarksturneringen. Dette betyder, at der altså ikke er nogen handicapgrænser for deltagelse i Danmarksturneringen for ungdom. Vi anbefaler at man har omkring hcp. 18 og ned når man deltager i Danmarksturneringen for Ungdom, det betyder dog ikke at man ikke kan have spillere med et lidt højere handicap med på holdet også. Det vigtigste er, at de voksne omkring spillerne er med til at vurdere, om de er klar til og har ambitioner om at deltage i turneringen særligt med tanke på det mentale niveau, da dette er en eliteturnering, hvor fokus er på direkte konkurrence og resultater.

Alder:

Hvert hold består af 4 U25 spillere. At være U25 spiller vil sige at man er under 25 år i hele spilleåret. Der ikke nogen nedre aldersgrænse for spillerne i denne turnering.

De nedenstående anvisninger skal som udgangspunkt følges.

  • 16+ spillere afgør selv om de vil spille i ungdomsrækken eller i herre/damerækken

  • U16 spillere spiller som udgangspunkt* i ungdomsrækken.
     

Alder 

Ungdomsrækken 

Herre/damerækken 

U16 

Ja

Nej/Ja*

U25

Ja 

Ja

25+

Nej

Ja

Læs om dispensationsmuligheder ift. alder her

 

Fusionshold

Dansk Golf Union opfordrer til, at alle juniorledere/sportsudvalgsledere/eliteudvalgsledere i starten af året undersøger klubbens juniorers handicapniveau pr. 1. januar hvert år, og forsøger at danne hold til denne turnering. Er klubben pga. manglende spillere ikke i stand til at stille et hold, er man velkommen til evt. at slå sig sammen med en naboklub om et fusionshold.

Læs mere om fusionshold i Danmarksturneringen her


Turneringens etaper

Grundspillet afvikles som puljespil i Øst og Vest med 6 spillerunder (3 weekender), hvorefter Danmarksmesterskaber for klubhold og oprykning afgøres i en weekend med finale- og oprykningsspil i september.

 

Danmarksturneringen for Ungdoms sociale fokus

I Danmarksturneringen for ungdom er der fokus på konkurrence, herunder udvikling af den enkelte, men også det sociale, der opstår, når man spiller for sit hold og repræsenterer sin klub.


Danmarksturneringen er flagskibet i størstedelen af de danske golfklubber, når det kommer til klubelitegolf, og det er vigtigt at juniorerne har en plads i dette fællesskab på lige fod med herrer/damer - seniorer, veteraner og superveteraner.


Det er altså Danmarksturneringen, som er styrende og definerende for elitearbejdet i de fleste golfklubber og derfor er det naturligt, at det er klubbens hold i Danmarksturneringen, som løber med opmærksomheden. Vi drømmer om at spille juniorerne ind på denne vigtige arena. At skabe en holdturnering for U25 med lige så meget opmærksomhed, prestige og fokus som de øvrige rækker. Vi mener, at ungdomsrækken kan blive en rigtig god rugekasse for talentarbejdet og være med til at forberede spillerne til Danmarksturneringen for voksne. I ungdomsrækken vil deltagerne møde ligesindede, som ligesom dem selv arbejder målrettet på at blive bedre til golf.