Submitted by lfi on
Udvalg begynder Golf Socialt

Sociale aktiviteter

Sociale aktiviteter har blandt andet det formål at skabe en platform, der styrker fællesskabet og dermed tilhørsforholdet til klubben. Dette kan foregå i mange former og afskygninger, men fælles for alle er, at de omhandler relationerne medlemmerne imellem.

Aktiviteterne er mange i de danske golfklubber, og det er blandt andet aktiviteterne, der danner rammen for de utallige timer, der bruges på det grønne græstæppe. Det er med andre ord aktiviteterne, der er det primære omdrejningspunkt for de nye golfspillere, idet det er igennem disse, at hele rejsen foregår.

Aktiviteter kan være et super aktiv for klubbens medlemmer. Det er dog vigtigt at have for øje, at aktiviteten skal give mening. At lave en aktivitet for aktivitetens skyld kan i mange tilfælde vise sig at være spild af tid og ikke give den effekt, som man ønsker.

Derfor anbefaler Dansk Golf Union, at klubben finder en rød tråd i de aktiviteter klubben finder relevante for deres nye medlemmer.

I Dansk Golf Union anbefaler vi, at aktiviteterne deles op i henholdsvis:

• Træning

• Sociale aktiviteter

• Turneringer - spil på bane

Begynderudvalgene i de danske klubber arrangerer ofte andre typer sociale aktiviteter end de rent golfrelaterede. Aktiviteter der har til hensigt at give begyndere og etablerede golfspillere gode oplevelser.