Submitted by Anonymous (not verified) on
Juniorholdturneringen.png

Tilmelding til DGU Juniorholdturneringen 2019 er åben

DGU Juniorholdturneringen er en landsdækkende holdturnering for juniorer og ynglinge. Et hold består af 3-4 spillere, og holdene møder hinanden i en dobbelturnering i puljer med 3-4 hold i hver. Det vil sige, at alle hold møder hinanden to gange, én gang på udebane og én gang på hjemmebane. Det er en unik mulighed for klubbens juniorer for at repræsentere klubben i en hulspilsturnering og konkurrere mod jævnbyrdige juniorer fra nærliggende klubber - og måske endda ende med at blive Danmarks bedste hold!

Matcherne spilles som hulspil fra scratch (uden handicap), men da man er inddelt i forskellige rækker efter alder og niveau, spiller man mod andre med nogenlunde samme niveau som en selv.

Alle med hcp. 40 eller derunder, på spilledagen kan deltage og Dansk Golf Union opfordrer til, at alle juniorledere undersøger klubbens juniorers handicapniveau pr. 1. januar 2019, og forsøge at få så mange juniorer som muligt ud og spille denne turnering. Er klubben pga. manglende spillere ikke i stand til at stille et helt hold, er man velkommen til evt. at slå sig sammen med en naboklub og lave et fusionshold - enhver junior bør få tilbuddet om at deltage i denne traditionsrige turnering, hvor både golfegenskaber og venskaber udvikles.

 

Fristen for tilmelding er 24. februar 2019

 

Tilmeld jer DGU Juniorholdturneringen her

 

Klubben faktureres 400 kr. pr. tilmeldt hold efter tilmeldingsfristens udløb.

 

Vi gør opmærksom på, at for sent tilmeldte hold, som efterfølgende opnår plads i turneringen, faktureres med et administrationsgebyr på kr. 250,- kr. udover holdgebyret.

Evt. spørgsmål vedr. turneringen, bedes rettet til Rikke Haurvig på mail: rha@dgu.org

 

Større ændringer til sæsonen 2019

 

9-huller i C- og D-rækkerne

I 2019 spilles der i rækkerne: U16C, U16D og U25C 9-hullers hulspil. Spillerne i disse grupper finder det ofte sjovere at gå færre huller og vi håber dermed, at turneringen bliver attraktiv for flere, når vi laver denne ændring. Vi har de sidste par år oplevet en tilbagegang i deltagerantallet og håber at denne ændring åbner op for flere hold i turneringen. Denne ændring har også den fordel, at det bliver lettere at nå at spille kampene på hverdagsaftner. De spillere i denne gruppe der ønsker at gå 18 huller har derfor rig mulighed for at gøre det i weekenderne og forhåbentlig resulterer det samlet set i, at børnene får spillet endnu mere golf i løbet af sæsonen.

 

U22 bliver til U25

I sæsonen 2019 udvides U22-rækkerne op til U25. Vi har oplevet at flere ungdomsspillere falder ud af golf når de ramme de 22 år, hvis ikke de kan indgå i klubbens eliteaktiviteter. Der er i dag ikke et passende udbud af turneringer til denne aldersgruppe. DGU arbejder på en større omlægninger af turneringsudbuddet til juniorer og ynglinge i Danmark. Dette implementeres i 2020. For at undgå, at nogle juniorer falder ud af turneringerne i 2019, for derefter at kunne deltage igen i 2020, udvides U22-rækkerne allerede i 2019 til at inkludere spillere op til og med 24 år.

 

Valgfrit teested

Som noget nyt, er det blevet muligt for klubben at vælge hvilke teesteder der spilles fra på hjemmebanen. Overvejelserne omkring dette bør gå på at give spillerne den bedste spiloplevelse. Hvis klubben vælger et andet teested, end de i turneringsbestemmelsernes prædefinerede teesteder, vil det valgte teested være gældende for hele sæsonen. Hvis en klub har flere hold i turneringen, kan der vælges forskellige teesteder alt efter holdets niveau.

DGU skal senest den 5. april informeres skriftligt hvis en klub ønsker at bruge et andet teested.

De valgte teesteder skal godkendes af DGU. Efter godkendelse, skal modstanderholdene informeres.

 

Se de fulde turneringsbetingelser for DGU Juniorholdturneringen 2019 her.


 

Evt. spørgsmål vedr. turneringen, bedes rettet til Rikke Haurvig på mail: rha@dgu.org