Submitted by Anonymous (not verified) on
Klubnyt-foto_OMDGU.png

Varsling af repræsentantskabsmøde 2017

Alle medlemmer kan ifølge Dansk Golf Unions vedtægter stille forslag til behandling på repræsentantskabsmødet. Samtidig kan medlemmerne nominere kandidater til bestyrelsen. Forslagene skal stiles til DGU's direktør Morten Backhausen og være bestyrelsen i hænde senest 1. februar 2017.

Senest tre uger før repræsentantskabsmødet bliver forslag til budget og kontingent sendt sammen med den egentlige indkaldelse.

Læs den fulde varsling af repræsentantskabsmødet her

 

I lighed med forgående år afholdes der aftenen inden repræsentantskabsmødet, fredag den 17. marts kl. ca. 17.30, et temamøde. Temamødet vil i 2017 have følgende emner på programmet:

Rekruttering og fastholdelse

-   Den gode begyndelse

-   Merværdi i fuldtidsmedlemskabet

-   Flere juniorer

I forbindelse med indkaldelsen fremsender DGU et detaljeret program for tema- og repræsentantskabsmødet sammen med oplysninger om tilmelding til tema- og repræsentantskabsmødet medio januar 2017 via DGU's KlubNyt.