Submitted by Anonymous (not verified) on
Velux Fonden.png

Velux Fonden opmuntrer og støtter aktive ældre, der yder en frivillig indsats

På vegne af Velux Fonden opfordres golfklubberne til at søge støtte til aktiviteter som tilskynder og opmuntrer ældre mennesker til at gøre en aktiv indsats. I de fleste danske golfklubber gennemføres en lang række frivillige aktiviteter for målgruppen 60+ som matcher de kritterier som Velux Fonden har opstillet. 

 

Hvad kan der søges om?

  • Aktiviteter, der kan opmuntre ældre til at gøre en særlig aktiv og samfundsnyttig indsats, dvs. den ekstra indsats, nogle ældre yder som frivillig instruktør, bestyrelsesmedlem el.lign., der muliggør andres aktivitet og samvær.

  • Projekter, hvor ’ældre hjælper ældre’, dvs. hvor ressourcestærke ældre indbyder andre ældre til forskellige fælles aktiviteter.

  • Projekter, hvor ’ældre hjælper andre’, kan også støttes.

 

  Læs mere i vejledningen om hvordan golfklubben kan søge tilskud.

 

----