Submitted by Anonymous (not verified) on Thu, 05/06/2021 - 12:38
Paa rangen.jpg

Vi har opdateret vores anbefalinger til golfklubberne

06/05-2021

6. maj 2021

 

Vi påbegynder nu næste fase af genåbningplanen af Danmark. Gældende fra den 6. maj, lempes corona-restriktionerne nu med nedenstående, som har betydning for golfsporten:
 

  • Det indendørs forsamlingsloft hæves som ventet til 25 personer og det udendørs forsamlingsloft til 75 personer

  • Det betyder, at den indendørs selskabsstørrelse på cafeér og restauranter samtidig hæves til 25 personer

  • Kravet om bordreservation 30 min. før man skal på café, bar eller restaurant ophæves

  • Restauranter/selskabslokaler kan holde åbent efter kl. 23 for private arrangementer, dog inden for rammerne af forsamlingsforbuddet og med en række restriktioner.

  • Indendørsidræt kan åbne for de resterende aldersgrupper (18-69 år), dog åbnes alene for ikke-kontaktsport for personer over 18 år og under 70 år.

  • Ved afholdelse af aktiviteter, møder mv. i klublokaler skal klub/selskab tjekke coronapas ved aktivitetens opstart

  • Ved alm. benyttelse af klubhuset, hvor det er ubemandet, skal klub/selskab kontrollere coronapas ved stikprøvekontrol minimum 1 gang i døgnet. 

  • Der åbnes for generalforsamlinger (møder med faglige formål) for op til 1.000 siddende gæster i sektioner på á 500. Her er der krav om coronapas, 2 m² pr. siddende gæst, 1 m. mellem stole, værnemidler mm.

  • Sommerlejre, stævner mv. bliver i lighed med sidste sommer muligt for op til 500 deltagere

 

Se vores opdaterede anbefalinger til golfklubberne her