Submitted by Anonymous (not verified) on
Paa rangen.jpg

Vi har opdateret vores anbefalinger til golfklubberne

6. maj 2021

 

Vi påbegynder nu næste fase af genåbningplanen af Danmark. Gældende fra den 6. maj, lempes corona-restriktionerne nu med nedenstående, som har betydning for golfsporten:
 

  • Det indendørs forsamlingsloft hæves som ventet til 25 personer og det udendørs forsamlingsloft til 75 personer

  • Det betyder, at den indendørs selskabsstørrelse på cafeér og restauranter samtidig hæves til 25 personer

  • Kravet om bordreservation 30 min. før man skal på café, bar eller restaurant ophæves

  • Restauranter/selskabslokaler kan holde åbent efter kl. 23 for private arrangementer, dog inden for rammerne af forsamlingsforbuddet og med en række restriktioner.

  • Indendørsidræt kan åbne for de resterende aldersgrupper (18-69 år), dog åbnes alene for ikke-kontaktsport for personer over 18 år og under 70 år.

  • Ved afholdelse af aktiviteter, møder mv. i klublokaler skal klub/selskab tjekke coronapas ved aktivitetens opstart

  • Ved alm. benyttelse af klubhuset, hvor det er ubemandet, skal klub/selskab kontrollere coronapas ved stikprøvekontrol minimum 1 gang i døgnet. 

  • Der åbnes for generalforsamlinger (møder med faglige formål) for op til 1.000 siddende gæster i sektioner på á 500. Her er der krav om coronapas, 2 m² pr. siddende gæst, 1 m. mellem stole, værnemidler mm.

  • Sommerlejre, stævner mv. bliver i lighed med sidste sommer muligt for op til 500 deltagere

 

Se vores opdaterede anbefalinger til golfklubberne her