Submitted by Anonymous (not verified) on
velkommen.jpg

Vi kan blive bedre til at byde tilbagevendte medlemmer velkommen

På grund af Covid19 kommer der i 2020 mange tidligere medlemmer tilbage til golfklubberne. Det er dejligt. Men selvom de tidligere medlemmer har spillet golf og kender golfspillet, så skal der gøres en aktiv indsats for at få dem integreret i golfklubberne. Når en etableret spiller - det vil sige en spiller, der har opnået banetilladelse og handicap, skifter til en anden klub eller efter en pause vender tilbage til sin tidligere klub, lander golfspilleren ofte mellem to stole. Hvem har ansvaret for at det nye medlem føler sig velkommen i klubben? Begynderudvalget tager sig primært af de helt nye golfspillere, så de har typisk ikke fokus på denne gruppe. Kontoret har den første kontakt med det nye medlem, men ofte er der ikke nogle arbejdsgange, der sikrer, at der bliver taget særlig godt imod de nye etablerede medlemmer når de forlader kontoret. Det paradoksale er at selv meget dygtige golfspillere i virkeligheden har helt samme basale behov for at danne relationer og finde spille makkere som nybegyndere har. 

Vi ved gennem feedback fra juni måned fra mere end 3000 nye medlemmer til Golfspilleren i Centrum, at gruppen af medlemmer, der vender tilbage til golfsporten, eller skifter til en anden klub, ikke føler at de bliver modtaget på samme høje niveau som tilfældet er for prøvemedlemmer. Problemet ved at modtagelsen i klubben ikke opleves så god, får konsekvenser på den længere bane. Vi ved fra tidligere undersøgelser, at der er en klar sammenhæng mellem integration i golfklubben og det antal år, som personen er medlem af golfklubben.

 

3 gode idéer fra klubberne, som virker

Flere klubber får markant bedre feedback fra deres tilbagevendte golfspillere end landsgennemsnittet, så hvilke tiltag har de klubber gjort, for at de tilbagevendte golfspillere opnår samme høje tilfredshed?
 

  • Flere klubber prøver aktivt at guide nye medlemmer med handicap over i klubber i klubben. Hvis eksempelvis en dame på 45 år melder sig ind i en golfklub, så vil personalet på kontoret videregive damens telefonnummer (såfremt der er indhentet tilladelse til at dele persondata med klubbens frivillige) til formanden for dameklubben. Formanden for dameklubben kontakter derefter det nye medlem personligt og siger: “Velkommen i klubben, vi er rigtig glade for at du har valgt netop os, derfor vil vi gerne invitere dig med på en runde sammen med dameklubben, på tirsdag kl 16.00”. Så kan damen sige ja eller nej, men det vigtige er at klubben har taget styringen med damens opstart i klubben. Dette gør man for alle nye medlemmer, uanset om det er herrer, damer, seniorer eller hvilken klub i klub der måtte passe bedst. Klubber i klubben er ikke for alle, men signalet om at man gerne vil gøre det godt for sine nye medlemmer er vigtigt at sende til alle nye medlemmer.

  • Andre klubber investerer så at sige tid i deres nye etablerede medlemmer, personalet - det kan være en fra sekretariatet eller træneren, tager en kop kaffe med det nye medlem, hvor formålet er at lave en forventningsafstemning. Hvad ønsker det nye medlem at få ud af sit medlemskab? Kender medlemmet nogle i klubben i forvejen? forventer medlemmet at tage træning? Er der måske familiemedlemmer der kunne tænkes at begynde på at spille? Spørgsmålene kan være mange, men det centrale er at det bliver meget lettere at levere netop det de nye medlemmer efterspørger, og det vil være forskelligt fra år til år, derfor er det meget vigtigt at tage den indledende forventningsafstemning.

  • Atter andre klubber inviterer klubbens nyeste medlemmer - på tværs af køn, alder og handicap til et koncept der kaldes Gensynsgolf. Gensynsgolf er ikke en del af den første opstart i klubben, det ligger næsten i navnet, Gensynsgolf bruges som et socialt ryste sammen arrangement, hvor klubbens nyeste medlemmer kan få udvidet deres netværk. Typisk ligger Gensynsgolf i april måned - deraf navnet. Tidspunktet er de fleste år (ikke i corona tider) meget velvalgt, da klubben husker at gøre noget for de nyeste lige inden fokus for klubben skifter til de allernyeste, typisk omkring Golfens Dag.

 

Kontakt

Michael Jürgensen
Udviklingskonsulent
m +45 24 41 27 34
mij@dgu.org