Submitted by Anonymous (not verified) on
Spil på banen.png

Anbefalinger til golfklubberne per 14. juni 2021

14. juni 2021

 

Nedenstående beskriver Dansk Golf Unions anbefalinger. Det er klubbens ansvar at sikre et set-up, der overholder myndighedernes retningslinjer og det er herefter spillernes ansvar at overholde disse. Se de samlede vejledende retningslinjer her:

Kulturministeriets retningslinjer for indendørs idræt 

Kulturministeriets retningslinjer for udendørs idræt

Kulturministeriets corona-side

 Aftaletekst om udfasningen

 

Siden sidst:

De nationale tiltag lempes med nedenstående med betydning for blandt andet golfsporten:

 • Åbningstider for restaurant og café: 

 • Fra 11. juni kan golfklubbens restaurant/café holde åbent og udskænke alkohol frem til midnat.
  Fra 15. juli udvides muligheden for at holde åbent og servere alkohol til klokken 02.
  Fra den 1. september 2021 ophæves alle restriktionerne omkring åbningstider for restauranter og caféer mv.

 • Fra den 14. juni fjernes kravet om brug af mundbind i restauranten og alle øvrige steder i golfklubben.

 • For serveringssteder, hvor gæster i det væsentlige sidder ned, ophæves arealkrav og afstandsanbefalinger den 1. juli.

 • Frem til den 1. august 2021 vil der fortsat være krav om coronapas i lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter. Frem til denne dato skal kontrollen af coronapas fortsat ske via stikprøvekontrol.

 • Fra den 1. september 2021 vil der ikke længere gælde krav om coronapas for indendørsservering på restauranter og cafeer mv.

 • Forsamlingsloftet hæves til 100 personer indendørs fra 11. juni og hæves yderligere til 250 personer indendørs fra 1. juli.

 • Forsamlingsloftet udendørs afskaffes helt fra den 11. juni.

 

 

Anbefalinger vedr. brug af træningsfaciliteter

 1. Indendørs træningsfaciliteter kan benyttes af voksne med coronapas, samt børn og unge under 18 uden coronapas, dog med et forsamlingsloft på 100 personer.  Forsamlingsloftet indendørs hæves yderligere til 250 personer fra 1. juli.

 2. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Blandt andet i forbindelse med boldmaskine, spande, opsamler og andre potentielle smittekilder omkring træningsfaciliteterne. Opsæt evt. håndsprit.

 

Anbefalinger til træning (DGU & PGA)

 1. Træneren bør blive hjemme og aflyse samtlige lektioner, såfremt træneren har sygdomssymptomer som snue, hoste eller feber. 

 2. Trænere og andre med tæt kontakt med golfspillere bør lade sig teste ofte.

 3. Træneren bør til enhver tid sikre 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meters afstand til elever og overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

 4. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

 

Anbefalinger vedr. klubhuset

Som reglerne er nu kan forenings-/medlemslokaler og proshopper/butikker holde åbent for både medlemmer og offentligheden med blandt andet de krav, som er beskrevet herunder.

 1. Forenings-/medlemslokaler og omklædningsfaciliteter kan åbnes for alle, dog skal voksne have et gyldigt coronapas.

 2. Kortvarigt ophold i klubhuset og bagrum i forbindelse med toiletbesøg, registrering og lignende kan dog fortsat foregå uden coronapas.

 3. Der må maksimalt tillades adgang for 1 person per 4 m2 gulvareal. 

 4. Klubben skal kontrollere coronapas ved stikprøvekontrol minimum én gang i døgnet.

 5. Der åbnes for generalforsamlinger (møder med faglige formål) for op til 1.000 siddende gæster i sektioner á 500. Her er der krav om coronapas, 2 m² pr. siddende gæst, 1 meter mellem stole, brug af værnemidler mm.

 6. Sørg for håndsprit ved indgangen til klubhuset og til mødelokaler.

 7. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

   

Anbefalinger vedr. restaurant/café

 1. Restauranter og caféer mv. må holde åbent til kl. 24. Dog kan restauranter/selskabslokaler holde åbent efter kl. 24 for private arrangementer, dog inden for rammerne af forsamlingsforbuddet og med en række restriktioner. Fra 15. juli udvides muligheden for at holde åbent og servere alkohol til klokken 02. 

 2. Indendørsservering med krav om coronapas (ekskl. børn under 15 år). Arealkrav på 2 m2 pr. siddende kunde og 4 m2 pr. stående. Afstand på min. 1 meter mellem gæster med mindre man er nær kontakt. For serveringssteder, hvor gæster i det væsentlige sidder ned, ophæves arealkrav og afstandsanbefalinger den 1. juli.

 3. Udendørsservering er tilladt uden coronapas og arealkrav. Afstand på min. 1 meter mellem gæster med mindre man er nær kontakt. Gæster kan benytte toiletfaciliteter mv. i serveringsstedets lokaler uden at det medfører krav om coronapas. 

 4. Det gældende forsamlingsforbud skal overholdes i forbindelse med servering for selskaber og der kan derfor ikke serveres for et selskab, der er større end den fastsatte grænse herfor. Dvs. der kan p.t. ikke arrangeres fællesspisning i forbindelse med turneringer/arrangementer for mere end 100 personer indendørs. Restauranter og caféer mv. kan godt servere for flere selskaber.
  Fra 1. juli hæves forsamlingsloftet indendørs yderligere til 250 personer.

 5. Coronapasset skal forevises til personale eller andre personer tilknyttet serveringsstedet ved første naturlige kontakt mellem kunde og personale i umiddelbar forlængelse af ankomst. Der stilles derfor ikke krav om, at serveringsstedet skal have særlige vagter til at kontrollere coronapas ved indgangen til et lokale.

 6. Fysiske og juridiske personer, der har rådighed over lokaler, der anvendes til serveringssted, skal opfylde følgende krav:
  1.  Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om   coronapas samt bortvisning ved manglende dokumentation.
  2. Der må alene tillades adgang for kunder, besøgende og lignende, der overholder kravet om coronapas jf. dog de oplistede undtagelser.

 7. Der er ikke krav om coronapas for ansatte herunder serveringspersonale.

 8. Der skal opsættes skilte, der angiver hvor mange personer, der må være i de pågældende lokaler jf. gældende kvadratmeterkrav.

 9. Der skal være vand og sæbe eller hånddesinfektion tilgængeligt for gæster og medarbejdere. Man bør sikre, at det for kunder er tydeligt, at der er vand og sæbe eller håndsprit, fx i form af tydelig skiltning.

Læs mere om retningslinjer for restauranter, caféer mv. her.:

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/omraader/cafe-restaurant-og-natteliv

 

Andre praktiske anbefalinger

 1. Såfremt der udlejes buggies/trolleys, bør der sikres forsvarlig rengøring eller afspritning efter brug.

 2. Såfremt der udlejes golfsæt eller benyttes låneudstyr til nye golfspillere, bør der sikres forsvarlig rengøring eller afspritning efter brug.

 3. Se DGU's anbefalinger til reducering af smitterisikoen som greenkeeper her

 

Anbefalinger til den enkelte golfspiller

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.

 2. Hold 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meters afstand til andre golfspillere.

 3. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere. 

 4. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger.

 5. For “personer i øget risiko” gruppen har Sundhedsstyrelsen særlige anbefalinger. Læs mere her: https://www.sst.dk/da/corona/personer-i-oeget-risiko