Submitted by Anonymous (not verified) on
røde pæle drop regler

Banemarkering - gør det rigtige

I de senere år har der vist sig en tendens til at forsøge at spare tid i vedligeholdelsen af banen ved for eksempel at undlade at markere strafområder eller ved at anvende kæder i en galge til at markere out-of-bounds.

Tanken bag dette er for det meste at lette greenkeeperens arbejde i græsslåningen eller at undgå at bruge tid på at sætte pæle tilbage, som spillerne ikke har sat på plads.

Men der er visse principper i banemarkeringen, der ikke må tilsidesættes. For formålet med banemarkeringen er, at spillerne kan overholde Golfreglerne, og i øvrigt ikke bruge for meget tid på at spille banen. Tidsbesparelsen for greenkeeperens arbejde kan medføre et større tidsforbrug for spillerne på runden, hvis der er tvivl om banemarkeringerne.

For at lette klubbernes arbejde er det muligt i tvivlsspørgsmål at slå op i Den officielle Guide til Golfreglerne - DGU Regel FAQ.

Denne gang har vi fokus på to aktuelle emner - markering af strafområder og markering af Out-of-Bounds.

Tryk på de markerede links for at se, hvordan og hvornår det er tilladt blot at beskrive grænsen til et strafområde eller out-of-bounds, og hvornår der skal bruges fysiske markeringer - herunder hvilke fysiske markeringer, der ikke er tilladt.

Eksempler på dette:

  • Det er ikke tilladt at beskrive grænsen til et strafområde ved at bruge vandspejlet som reference, da det kan skifte hele tiden.

  • Det er ikke tilladt at bruge kæder i en galge som markering af en grænse, da kæderne kan svinge i vinden og dermed gøre grænsen variabel.