Submitted by Anonymous (not verified) on
BI_screen.png

Business Intelligence skal hjælpe klubberne med at skabe overblik

Som varslet på efterårets regionalmøderne introducerer Dansk Golf Union nu et BI (Business Intelligence) system som skal give den enkelte golfklub et nyttigt ledelses- og strategiværktøj.

BI systemet består på nuværende tidspunkt af to overordnede områder, nemlig medlems- og bookingdata. Det betyder, at golfklubben kan få et realtime overblik over medlemssituationen i golfklubben, samt belægning af golfbanen.

 

Medlemssituationen

 • Status netop nu

 • Udvikling over tid

 • Indmeldte

  • Antal og andel

  • Hvem er de?

 • Udmeldte

  • Antal og andel

  • Hvem er de?

 • Baggrundsvariable - alder, køn, handicap, medlemskabstype osv.

 • Benchmark - i forhold til golfklubben på samme tid sidste år eller landsplan osv.

 • Udvikling 

 

Bookingdata for golfklubben

 • Belægningsprocenter

 • Udnyttelsesgrad

 • Antal bookinger:

  • Medlemmer

  • Greenfee

  • Turneringer

  • Blokeringer

 • Baggrundsvariable - alder, køn, handicap, medlemskabstype osv.

 • Benchmark - i forhold til golfklubben på samme tid sidste år eller landsplan osv.

 • Udvikling 

 

DGU’s bestyrelse har besluttet, at det nye BI-system skal være gratis for golfklubberne i det kommende år. Det bliver således gratis for alle fuldgyldige og selskabsmedlemmer af Dansk Golf Union at benytte det nye Business Intelligence system, samt at blive uddannet i brugen af systemet. Det er naturligvis intentionen, at BI systemet skal hjælpe golfklubbens bestyrelse og daglige ledelse med at træffe strategiske beslutninger baseret på fakta og viden, samt at være et nyttigt værktøj i den daglige drift. Vi håber ligeledes, at BI systemet kan bruges til i fællesskab at sætte fokus på fastholdelse og rekruttering, for derved at øge antallet af golfspillere i Danmark.

 

Læs mere og tilmeld dig online webinarer om brugen af BI-systemet her

Der er rift om pladserne, så book nu!