Submitted by Anonymous (not verified) on
Foreslåede regelændringer.png

Har klubben input til de foreslåede Golfregelændringer?

Dansk Golf Union ønsker eventuelle input fra de danske klubber vedr. R&A’s foreslåede ændringer til Golfreglerne fra 2019

 

DGU vil med udgangen af august komme med en officiel tilbagemelding til R&A. Til brug for den officielle tilbagemelding til R&A vil DGU gerne have input fra klubberne.

R&A har udsendt en række ændringsforslag til Golfreglerne, som er gældende fra 2019. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra bla. DGU’s Turnerings- og regelkomitée (ToRK), internationale dommere samt regelundervisere har gennemgået de foreslåede regelændringer. DGU’s bestyrelse har ligeledes gennemgået disse.

I bilag 1 ses R&A’s foreslåede ændringer samt arbejdsgruppens kommentarer, og bilag 2 er de foreslåede regler fra R&A på engelsk som giver en grundigere forklaring.

 

Bilag 1: R&A’s foreslåede ændringer samt DGU's kommentarer

Bilag 2: Uddybende forklaringer til regelændringer fra R&A på engelsk

 

Klubbernes opfordres til at komme med deres input, såfremt de er væsentlige i forhold til de ændringer, som R&A og arbejdsgruppen er kommet med. Input skal indtastes senest den 1. august her:


Spørgeskema

 

Tilbagemeldingen skal sendes på vegne af en given klub og underskrives med navn og funktion i klubben. For at undgå forvirring kan der kun modtages én samlet tilbagemelding pr. klub.

 

De indsendte kommentarer fra klubberne vil blive summeret og tilføjet DGU’s kommentarer inden den endelige samlede tilbagemelding sendes til R&A.

Det skal samtidig understreges, at R&A også modtager tilbagemeldinger fra enkeltpersoner og klubber – det kan gøres via R&A Rules Survey.

 

Ønskes yderligere input om de foreslåede ændringer til Reglerne så læs mere her: www.rules.golf