Submitted by hkr on
Klippehøjde Banedrift Græs Golf

Klippehøjde

Golfspillere ønsker jævne og ensartede flader at spille på med en længde på græsset tilpasset formålet. Især greens er genstand for megen kritik og her er også hastighed en vigtig faktor ift. spillet og plejen. Generelt gælder det, at går man for langt ned i klippehøjde ved plejen af græsset, så øde­lægges græsset, fordi det mister slidstyrke. Spørgsmålet er derfor, hvor langt man kan gå ned før dette sker?

Som det fremgår af det følgende afhænger svaret af en lang række faktorer, og man skal samtidig være opmærksom på, at græsbaner kan ødelægges af meget andet end for lave klippehøjde. Det gælder f.eks. for stor spillefrekvens, spilaktivitet i frost, manglende dræning, manglende gødskning, dårlige eller forkert sammensatte frøblandin­ger.

Klippehøjden bør afpasses efter følgende faktorer:

 • Formålet med det pågældende græsareal 

 • Græsarter og sorter på arealet 

 • Græssernes vækstpotentiale 

 • Klimaforhold (temperatur, nedbør) 

 • Gødningsforholdene 

 • Lysforholdene

 • Lav klippehøjde giver:

 • Lille roddybde 

 • Lav tørketolerance 

 • Mindre slidstyrke 

 • Større risiko for angreb af sygdomme og skadedyr

En tommelfingerregel siger, at der aldrig bør bortklippes mere end ca. en tredjedel af græshøjden, da rod/top-forholdet ellers vil forskydes og græsset dermed stresses unødigt.

Klippehøjden bør også varieres gennem vækstsæsonen, så man hæver klippehøjden i starten og slutningen af sæsonen. Opstår der en længere tørkeperiode midt på sommeren, kan man med fordel hæve klippehøjden igen for at hjælpe græsset gennem denne periode.

Klippehøjderne varierer efter hvilket formål græsarealet har:

 • Greens ca. 3,0-6,0 mm 

 • Teesteder 8-20 mm 

 • Fairway 12-25 mm 

 • Semi-rough 30-50 mm

 • Rough 50-80 mm 

De angivne klippehøjder varierer desuden efter de lokale forhold og de valgte græsarter. På greens, hvor klippehøjden kan gå ned til ca. 3 mm, og hvor græsset klippes næsten hver dag for at opnå en hurtig og jævn overflade, er påvirkningen på græsset ekstrem.