Submitted by rha on
Ungdom

Frivillige på børne- ungeområdet

Frivillighed er en uundværlig ressource i golfklubberne også på børne- og ungeområdet, men det kan nogle gange være en svær størrelse.

Mange danskere vil gerne hjælpe til i foreningslivet, det skal bare gribes an på den rigtige måde.

Start med at kigge på hvilke opgaver det er I gerne vil have hjælp til og derefter hvem der har kompetencerne til at løse det. Det kan være der er behov for at opkvalificere nogen.

Når vi taler om frivilligt arbejde, så er der tale om personer som i stedet for penge investerer deres fritid i klubben. Motivationen for at de gør det kan variere meget og det er vigtigt at have en ide om hvad der driver dem. I frivilligt arbejde taler man om 7 motivationsfaktorer:

  • Fællesskab
  • Medbestemmelse
  • Gøre en forskel
  • Belønning
  • Interesse
  • Identitet
  • Karriere

Der er ingen som motiveres 100% af én faktor, vi bliver som oftest motiveret af en kombination af flere af dem.

Det er som oftest nemmest at få nye til at hjælpe med en mindre afgrænset opgave, som de føler sig kompetente til at løse. Start her og byg stille og roligt på.

Et eksempel kunne være: 
Spørg tre forældre om de vil stå for en social aktivitet for alle børnene x dag. 
Når det er løbet af stablen, ros dem for opgaven og hør om de ikke kunne lave to mere i løbet af sæsonen. 
Inden næste sæson, hør dem om de ikke vil være med i planlægningen af de sociale aktiviteter i løbet af sæsonen. 
I løbet af sæsonen sørger de for de er med til at udføre den plan, I har lagt i fællesskab og får nogle andre forældre til også at hjælpe. 
I slutningen af sæsonen, hør om de ikke vil være aktivitetsudvalget for juniorerne og evt. hører den mest oplagte om han/hun ikke vil være med i juniorudvalget. De skal ”bare” gøre det de allerede har gjort i denne sæson.

Find 15 gode råd til at blive flere frivillige I jeres klub i højre side.

Husk – Det er ikke nok at få dem til at sige ja til opgaven, modtagelsen og den løbende pleje af de frivillige er vigtig for de ikke stopper.