Submitted by lfi on
Gode eksempler gode historier Golf

Udviklingsteams i Odder

En af de klubber, der har forstået at gøre noget ekstra for at forbedre integrationsfasen, er Odder Golfklub.

I 2013 tog begynderudvalget i samarbejde med klubbens bestyrelse en beslutning om at oprette såkaldte U-teams (udviklingsteams). Klubben var nået frem til, at fastholdelsen af nye medlemmer og indmeldelsesraten (andelen af prøvemedlemmer der efterfølgende melder sig ind) ikke var tilfredsstillende. Odder Golfklub valgte at fokusere på den gruppe, man vurderede, var i mest overhængende fare for at melde sig ud - dem der havde spillet golf i nogen tid, men som stadig havde et handicap over 50. U-teamets mål og formål blev defineret af en styregruppe, hvor blandt andre Ole Willemann sad med. Han udtaler: “Formålet med U-teams var  selvfølgelig at fastholde spillerne i klubben. Vores økonomiske udgangspunkt var, at hvis bare vi kunne få to spillere fra U-holdene til at skifte fra fleks til fuldtidsmedlemskab indenfor det 1. år, så ville det  dække den meromkostning, der er ved at afholde 2 ugentlige træninger. En anden og ligeså vigtig bevæggrund til at vi oprettede vores U-teams var at forsøge at få spillerne integreret bedre i klubben og få dem til at synes om golfsporten. Det synes vi i høj grad er lykkedes, og der er stor opmærksomhed om og kendskab til projektet i klubben”. Næste skridt i processen var at invitere de relevante nye golfspillere. Her valgte man to kontaktpersoner, der skulle være ansvarlige for at kontakte de relevante personer. Man udsendte også et personligt brev med følgende ordlyd: 

Kære Golfspillere. 

Odder Golfklub er en klub, hvor der spilles golf på alle niveauer. Det er også en klub, hvor det sociale klubliv vægtes højt. For at blive endnu bedre og for at nye spillere bliver integreret bedst muligt i golflivet og i det sociale i liv i  klubben, vil vi gerne sætte nogle flere aktiviteter i gang for spillere med et højt handicap. Vi vil derfor gerne invitere spillere indmeldt i 2013 med handicap 50 og derover til en orientering i klubben om de tilbud, som vi kan stille til rådighed for spillerne. Det drejer sig i år om 22 spillere, der er medlemmer eller fleksmedlemmer i klubben. Tilbuddet drejer sig om udvikling af golfspillet og muligheden for flere nye golfbekendtskaber. Der vil være tale om tilbud om træning, golfmatcher og flere andre aktiviteter. Du indbydes derfor til en orientering i Golfklubbens lokaler, Vi håber, du vil afse tid til at høre om disse muligheder. 

Resultaterne fra de første 3 sæsoner med U-teams taler deres eget tydelige sprog og må betegnes som en stor succes.